Helsenorge

Disputas 27.05.20 - Mari Kalland Knapstad. Sammenhenger mellom nakkesmerter og svimmelhet.

Disputas for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen

Avhandlingens tittel: "A clinical study of patients with concurrent dizziness and neck pain"

Onsdag 27. mai 2020 kl. 12.15

Sted: For tilgang til digitalt møterom, se pressemelding

Åpent for alle interesserte