Schistosomiasis

Schisto Snails Cred-CL Wood.jpg

Årsak og livssyklus

Parasittsykdom som skyldes flate ormer (trematoder). Sykdom i tarm og lever skyldes hovedsakelig artene Schistosoma mansoni eller S. japonicum, mer sjelden S. mekongi, S. intercalatum eller S. malayensis. Sykdom i urinveier eller genitalia skyldes vanligvis S. hematobium.

Alle trematoder er avhengig av at parasittene også modnes i spesifikke ferskvanns-snegler, og sykdommen smitter ved at man har badet eller vasset i ferskvann der disse sneglene finnes. Umodne ormer (cercariae) frigjort fra snegler penetrerer hud hos mennesker, og ender etter ca 4-6 uker som voksne ormer i blodkar rundt tarm eller blære der de produserer egg.  Eggene forårsaker sykdom ved dannelse av arrvev i ulike organer, eller ved å følge blodbanen og gi sykdom i lunger, hjerte, hjerne eller ryggmarg.

Utbredelse

S. mansoni finnes hovedsakelig i Afrika sør for Sahara og i Sør Amerika (spesielt Brasil), S. hemabotium i Afrika sør for Sahara og i Midt Østen, S. intercalatum i Afrika og S. japonicum og S. mekongi i Sør Øst Asia. 

Symptomer og tegn

Smittede reisende har vanligvis lite symptomer pga liten mengde ormer og egg. Nesten halvparten har ingen symptomer, mens andre kan ha blod i urin eller avføring, blod i sæd, magesmerter og diare', tretthet eller feber. Ca halvparten vil ha forhøyede eosinofile hvite blodceller, men ellers lite utslag på rutineblodprøver. I sjeldne tilfeller opptrer kramper eller lammelser pga egg i sentralnervesystemet. Ved langvarig infeksjon med mye ormer kan man få arrdannelser i urinveier, indre genitalia, lever eller tarm som kan føre til organsvikt. 

Utredning

Påvisning av egg i urin eller avføring, eller antistoffundersøkelse i blod.

Avføringsprøve eller urin (urin samles i løpet av ca 4 formiddagstimer) sendes til mikrobiologisk avdeling for mikroskopering.  Serologisk undersøkelse gjøres ved Folkhelsomyndigheten i Sverige. (ca kr2000) eller ved Mikrobiologisk avdeling i ved LUMC, Leiden, Nederland (ca 300kr).  Prøver må taes mer enn 6 uker etter at man har vært utsatt for mulig smitte.

Fra januar 2017 kan man også sende inn avføringsprøve eller urin til Schistosomiasis PCR ved Ullevål.

Behandling

Praziquantel 40mg/kg kroppsvekt fordelt på to doser i 1 dag. 

Forebygging

Unngå vassing eller bading i ferskvann i områder der sykdommen finnes.


Forfattet av Kristine Mørch

Fann du det du leita etter?