Råd om behandling

Håndtering av pasienter med mistenkt eller påvist infeksjonsykdom under eller etter opphold i tropiske strøk. 

Pasienter med mistenkt eller påvist tropesykdom eller annen infeksjonsykdom som de har fått utenlands skal i utgangspunktet søke sin egen lege. Når dette ikke er mulig eller tar for lang tid, er  den lokale legevaktordningen veien å gå.

Er det klar mistanke om alvorlig tropesykdom, sa​mtidig som det ikke er mulig, eller tar for lang tid å få tak i primærlege eller legevakt, vil det være berettiget å henvende seg direkte til akuttmottaket på nærmeste sykehus.

Helsepersonell i Norge kan ta kontakt med kompetansetjenesten for råd om utredning og behandling av pasienter.

Håndtering av tropemedisinske problemstillinger


Malaria


Enterisk feber (typhoid feber)


Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.