Malaria

Vivax Malaria in Peripheral Blood CC Ed Uthman.jpg

Årsak

Malaria forårsakes av parasittene Plasmodium falciparum, P. vivax, P. ovale, P. malariae eller P. knowlesi.

Livssyklus

Parasittene overføres til mennesker fra mygg av arten Anopheles og formerer seg i røde blodceller. 

Utbredelse

Verdens helseorganisasjon anslår at forekomsten av falciparummalaria er redusert de siste 15 år, men at sykdommen fortsatt rammer ca 200 millioner mennesker og forårsaker nærmere en halv million dødsfall årlig i tropiske områder, spesielt i Afrika sør for Sahara men også i deler av Asia og Sør-Amerika.  I Norge rapporteres det ca 50-100 tilfeller av malaria årlig, der pasienter hovedsakelig har blitt smittet i Vest-Afrika. 

Symptomer og tegn

Feber, hodepine, smerter i kroppen, diare og kvalme er vanlige tidlige symptomer.  Falciparummalaria kan raskt bli livstruende, mens de andre artene vanligvis forårsaker benign malaria. Ved alvorlig malaria kan symptomer opptre i form av redusert bevissthet, alvorlig blodmangel (anemi), nyresvikt, vann på lungene (lungeødem), lavt blodsukker (hypoglykemi), sjokk, blødninger og mørk urin. 

Utredning

Ved feber etter å ha vært i tropene må man raskt søke lege og bli undersøkt for malaria.  Diagnosen stilles ved hjelp av antigentester og mikroskopi av blodutstryk. PCR er den mest sensitive metoden, men er tidkrevende og egner seg derfor foreløpig ikke som rutinediagnostikk.  

Behandling og forebygging

Malaria kan forebygges med myggstikkbeskyttelse og forebyggende malariamedisiner.

Førstevalg i behandling av alvorlig malaria er artesunat intravenøst, mens ukomplisert falciparummalaria og de andre malariaartene behandles med perorale medikamenter. Se nasjonal veileder Tropemedisin: antimikrobiell behandling for valg av medikament og dosering.

Forfattet av Kristine Mørch


Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.