Malaria

Årsak

Malaria forårsakes av parasittene Plasmodium falciparum, P. vivax, P. ovale, P. malariae eller P. knowlesi.

Livssyklus

Parasittene overføres til mennesker fra mygg av slekten Anopheles og formerer seg i røde blodceller. 

Utbredelse

Verdens helseorganisasjon anslår at forekomsten av falciparummalaria er redusert de siste 15 år, men at sykdommen fortsatt rammer ca 200 millioner mennesker og forårsaker nærmere en halv million dødsfall årlig i tropiske områder, spesielt i Afrika sør for Sahara men også i deler av Asia og Sør-Amerika.  I Norge rapporteres det ca 50-100 tilfeller av malaria årlig, der pasienter hovedsakelig har blitt smittet i Vest-Afrika. 

Symptomer og tegn

Feber, hodepine, smerter i kroppen, diare og kvalme er vanlige tidlige symptomer.  Falciparummalaria kan raskt bli livstruende, mens de andre artene vanligvis forårsaker benign malaria. Ved alvorlig malaria kan symptomer opptre i form av redusert bevissthet, alvorlig blodmangel (anemi), nyresvikt, vann på lungene (lungeødem), lavt blodsukker (hypoglykemi), sjokk, blødninger og mørk urin. 

Utredning

Ved feber etter å ha vært i tropene må man raskt søke lege og bli undersøkt for malaria.  Diagnosen stilles ved hjelp av antigentester og mikroskopi av blodutstryk. PCR er den mest sensitive metoden, men er tidkrevende og egner seg derfor foreløpig ikke som rutinediagnostikk.  

Behandling og forebygging

Malaria kan forebygges med myggstikkbeskyttelse og forebyggende malariamedisiner.

Behandling av malaria er en spsialistoppgave og bør gjøres i samråd med infeksjonsmedisiner. Førstevalg i behandling av alvorlig malaria er artesunat intravenøst, mens ukomplisert falciparummalaria og de andre malariaartene behandles med perorale medikamenter. Helt oppdaterte retningslinjer om behandling av malaria finnes i i helsedirektoratets retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus.  Kompetansejenesten har vært delaktig i utarbeiding av veileder for medikamentell behandling av malaria i Norge, publisert i Tidsskriftet i 2012

Forfattet av Kristine Mørch

Fann du det du leita etter?