HELSENORGE

Malaria

Bilde av malaria-parasitter

Blodutstryk med P. vivax parasitter inne i tre av de røde blodlegemene

Årsak

Malaria forårsakes av parasittene Plasmodium falciparum, P. vivax, P. ovale, P. malariae eller P. knowlesi.

Livssyklus

Parasittene overføres til mennesker fra mygg av slekten Anopheles og formerer seg i røde blodceller.

Utbredelse

Verdens helseorganisasjon har anslår at forekomsten av falciparummalaria er redusert siden 2010 på grunn av myggnett, artemisininbehandling og myggbekjempelse, men reduksjonen har stagner de siste årene. Sykdommen rammer fortsatt ca 200 millioner mennesker og forårsaker nærmere en halv million dødsfall årlig i tropiske områder, spesielt i Afrika sør for Sahara og India, og deler av Asia og Sør-Amerika.  I Norge rapporteres det ca 50-100 tilfeller av malaria årlig, der pasienter hovedsakelig har blitt smittet i Vest-Afrika.

Symptomer og tegn

Feber, hodepine, smerter i kroppen, diare og kvalme er vanlige tidlige symptomer.  Falciparummalaria kan raskt bli livstruende, mens de andre artene vanligvis har et godartet forløp. Ved alvorlig malaria kan symptomer opptre i form av redusert bevissthet, alvorlig blodmangel (anemi), nyresvikt, vann på lungene (lungeødem), lavt blodsukker (hypoglykemi), sjokk, blødninger og mørk urin.

Utredning

Ved feber etter å ha vært i tropene må man raskt søke lege og bli undersøkt for malaria.  Diagnosen stilles ved hjelp av antigentester og mikroskopi av blodutstryk. PCR er den mest sensitive metoden som kan brukes i spesielle tilfeller der man mistenker lavgradig infeksjon eller for kvalitetskontroll av rutinediagnostikken. PCR utføres ved Ullevål sykehus, mens hurtigtest og mikroskopi er rutinemetoder ved norske sykehus.

Behandling og forebygging

Malaria kan forebygges med myggstikkbeskyttelse og forebyggende malariamedisiner.

Førstevalg i behandling av alvorlig malaria er artesunat intravenøst, mens ukomplisert falciparummalaria og de andre malariaartene behandles med perorale medikamenter. Se nasjonal veileder Tropemedisin: antimikrobiell behandling for valg av medikament og dosering.

 Veileder for behandling av malaria hos barn i Norge oppdateres jevnlig

Forfattet av Kristine Mørch, oppdatert November 2020

Fann du det du leita etter?