Legemidler mot tropesykdommer

En del av tropemedisinske tilstander må behandles med spesielle medisiner. Fordi disse brukes sjelden lagerføres de ikke, og kan være vanskelig å fremskaffe raskt.

Kompetansetjenesten har erfaring med å fremskaffe spesielle legemidler for behandling av tropemedisinske infeksjoner. Medikamenter som vi har erfaring med innbefatter:

Malariamidler

 • Paluther 80mg/ml à 6 amp (Arthemeter)
 • Daraprim 25 mg (Pyrimethamine)
 • Primaquine phosphate 7,5 mg
 • Kinin 100 mg
 • Klorokinfosfat 250 mg
 • Kininklorid 600 mg inj.
 • Paludrine 100 mg (Proguanil)
 • Lariam 250 mg à 8 tbl (Mefloquin)
 • Malarone à 12 tbl (Atovakvon 250mg / Proguanilhydroklorid 100)
 • Artenusate inj. 60 mg à 8 amp.
 • Riamet tbl. a 24 tbl.

Tarmparasitt medikamenter

 • Stromectol 6 mg pk à 4 tabl (Ivermectin)
 • Biltricide 6 tbl (Praziquantel)
 • Diloxanide 500 mg (Diloxanide)
 • Zentel 400 mg (Albendazole)
 • Maladin 100 mg (Mepacrine)
 • Humatin 30 tbl (Paromomysin) 

Leishmaniasis

 • Pentostam 100ml (Stibogluconate) 

Filariasis

 • Supatonin 50mg (Diethylcarbamazine)


På tropesenteret/infeksjonseksjonen har vi av og til en liten beholdning av en del av disse legemidlene. For medikamenter vi ikke selv har, kan vi gi råd om hvor disse kan skaffes.

Kontaktperson: Kristine Mørch, Kurt Hanevik, Bjørn Blomberg

Nyttig link:  The Medical Letter har en jevnlig oppdatert artikkel som kalles Drugs for Parasitic Diseases. Dette er en meget god og gjennomarbeidet ressurs om valg av behandling av parasittsykdommer og hvor en kan skaffe vanskelig tilgjengelige medikamenter.

Fann du det du leita etter?