HELSENORGE

Kvalitetsverktøy

Kompetansetjenesten deltar i utarbeidelse av kvalitetsverktøy for diagnostikk og behandling av tropiske infeksjonsykdommer i Norge.

  1. Behandling av malaria. Nasjonal retningslinje; Helsedirektoratets retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus.
  2. Behandling av enterisk feber. Nasjonal retningslinje; Helsedirektoratets retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus.
  3. Malaria. Metodebok for akutt indremedisin Helse Bergen.
  4. Importfeber. Metodebok akutt indremedisin Helse Bergen.
  5. Veileder om forebygging av malaria hos reisende. Folkehelseinstituttet
  6. Malaria hos barn. Den norske legeforening, Helsebiblioteket.no
  7. Giardiasis. Håndbok for infeksjonsmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus 
  8. Afrikansk sovesyke. Håndbok for infeksjonsmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus
  9. Biobank siden 2004: Diagnostisk og forskningsbiobank for primære og ervervede immunsvikttilstander og alvorlig infeksjonssykdommer
  10. Register for tropiske infeksjonssykdommer; lokalt medisinsk kvalitetsregister.


Fann du det du leita etter?