Kurs og utdanning innen tropemedisin

Kurs 2019

Indiakurset  25.november – 07.desember 2019

Kurs i tropiske infeksjonssykdommer og parasittologi arrangeres  av kompetansetjenesten i  samarbeid med Christian Medical College i Vellore, India hvert år. For mer info, kontakt: kristine.moerch@helse-bergen.no Engelsk tittel er: International short course in clinical tropical medicine and parasitology

Dnlf kurs - Tropemedisin 14-18. oktober 2019

Vil foregå i Bergen, Haukeland Universitetssykehus. Obligatorisk ved spesialisering i infeksjonssykdommer og medisinsk mikrobiologi.

Dnlf - Eksamen i tropesykdommer og parasittologi 2019

Eksamen arrangeres for leger som ønsker å søke om å bli godkjente spesialister i grenspesialiteten infeksjonssykdommer. Leger som har gjennomgått de obligatoriske kurs i tropemedisin/parasittologi, kan melde seg til eksamen dersom mindre enn ett år gjenstår av spesialistutdanningen. Som det framgår av spesialistreglene, kan kandidater som har bestått eksamen i tropemedisin ved godkjent lærested i utlandet, fritas for denne eksamen. 

For info om fremtidige examener ta kontakt med Kristine Mørch: kristine.moerch@helse-bergen.no

 

Utdanningsteder med kurs/studium i tropemedisin

London School of Hygiene and Tropical Medicine

I tillegg til PhD og Masterprogrammer har LSHTM også en rekke kortere kurs, blant annet det kjente Diploma in Tropical Medicine and Hygiene (DTMH).

Liverpool School of Tropical Medicine

Tilbyr PhD, master og mange korte kurs.

Gorgas Courses in Clinical Tropical Medicine

Tilbyr et 9-ukers diplomkurs i Peru, og et 2 ukers avansert kurs. Lagt inn mye praktisk undervisning i begge kurs.

Andre 

Swiss Tropical Institute, Basel, Sveits
Pasteur Instiuttet, Paris, Frankrike 
Bernhard Nocht Institute for Tropical Medicine, Hamburg, Tyskland
Prince Leopold Institute of Tropical Medicine, Antwerpen, Nederland
Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige
Bangkok School of Tropical Medicine, Bangkok, Thailand

 

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.