Dengue feber

Årsak

Virussykdom som overføres med mygg av typen Aedes aegypti og Aedes albopictus. Dengue har fire serotyper (DEN1-4). 2. gangs infeksjon kan gi en forsterket immunreaksjon som forklarer hvorfor alvorlig dengue oftere forekommer ved sekundærinfeksjon.

Utbredelse

Sykdommen overføres i tropiske deler av verden, men også i Sør-Europa og Amerika. Man antar at 4 milliarder mennesker lever i områder med risiko for smitte. 390 millioner antas smittet årlig, og blant disse har anslagsvis 100 millioner symptomer og 500 000 alvorlig dengue. Tallene er usikre. Risiko for smitte er størst i Asia og Sør-Amerika.

Symptomer og tegn

Inkubasjonstid er 4-14 dager. Sykdommen vil hos flertallet være asymptomatisk. Ved sykdom deler man inn i dengue, dengue med alvorlige tegn eller alvorlig dengue (WHO klassifikasjon 2009).

Dengue har typisk høy feber, hodepine, myalgi, artralgi, kvalme, oppkast og hos noen utslett. Dengue kalles «break bone fever» pga de sterke smertene i kroppen.  Dengue er vanligvis selvbegrensende etter 4-7 dager, men noen utvikler alvorlige tegn i form av magesmerter, vedvarende oppkast, ascites, blødninger (neseblødning, blødning fra tannkjøtt, blod i urin o.l.), letargi, forstørret lever, fall i blodplager og stigende hematocrit. 

Etter ca 4-7 dager med dengue vil noen utvikle alvorlig dengue som er en livstruende tilstand. Alvorlig dengue kan gi plasma lekkasje med sjokk eller ARDS, alvorlige blødninger og/eller alvorlig organaffeksjon av lever, sentralnervesystemet eller hjerte.  Dødeligheten ved alvorlig dengue er 1-20%.

Utredning

Undersøkelse av antigen, antistoff eller viralt RNA. Hurtigtest som kan påvise antigen, IgM og IgG brukes ved akutt infeksjon, og vil være sensitiv tidlig i forløpet samt kunne skille mellom primær og sekundær infeksjon. IgG/IgM ELISA kan utføres ved spørsmål om tidligere gjennomgått infeksjon. PCR for påvisning av viralt RNA utføres ved Folkehelseinstituttet.

Behandling

Det finnes ingen spesifikk behandling. Væskebehandling er viktig ved alvorlig dengue samt evt plasma, trombocytt eller blodtransfusjon.  Steroider er ikke indisert.

Forebygging

Beskyttelse mot myggstikk både på dagtid og om natten i endemiske områder. I 2015 ble den tetravalente Dengvaxia (CYD-TDV) registrert til bruk for mennesker som lever i endemiske områder.

Forfattet av Kristine Mørch

Fann du det du leita etter?