Ansatte ved kompetansetjenesten for tropiske infeksjonssykdommer

  • Kristine Mørch: PhD, leder for tropesenteret, overlege infeksjonsmedisin, førsteamanuensis, UiB
  • Bjørn Blomberg: PhD, overlege infeksjonsmedisin, førsteamanuensis, UiB
  • Kurt Hanevik: PhD, overlege infeksjonsmedisin, forsker, UiB
  • Marit Gjerde Tellevik: Master i molekylærbiologi, spesialbioingeniør
  • Stein Christian Mohn: Dr.med, lege
  • Christel Gill Haanshuus: Master i molekylærbiologi, spesialingeniør, PhD-student, UiB
  • Nina Langeland: Professor, overlege Infeksjonsmedisin, Dekana Medisinsk-Odontologisk fakultet, UiB

Gruppebilde ansatte ved kompetansetjenesten. Foto 
Bilde fra kompetanetjenestens Fløien-møte i 2013
Fra venstre bak: Kurt Hanevik, Stein Christian Mohn, Steinar Skrede.
Fra venstre foran: Astrid Spjeldnæs, Christel G. Haanshuus, Kristine Mørch, Marit G. Tellevik, Christina Saghaug, Bjørn Blomberg