HELSENORGE

World Sleep Society: Internasjonale retningslinjer for behandling av kronisk insomni hos voksne.

En internasjonal sammensatt gruppe forskere, med medlem fra Nasjonalt senter for søvnmedisin i Norge, oppsummerer i denne artikkelen retningslinjer for behandling av kronisk insomni hos voksne utarbeidet av «American Academy of Sleep Medicine» (AASM). WSSs arbeidsgruppe støttet AASMs anbefaling for kognitiv atferdsterapi for insomni som den foretrukne behandlingen og anbefalte og søvnrestriksjon, stimuluskontroll og avspenning til bruk i behandlingen. Undervisning i søvnhygiene, som enkeltterapi ble ikke godkjent på grunn av mangel på dokumentasjon av effekt. De viktigste forbeholdene med hensyn til CBT-I er mangelen på kompetente terapeuter og variasjon i tilgjengelighet. Til tross for økende dokumentasjon av  digital CBT-I, blir individuell, personlig CBT-I utført av en kompetent terapeut ansett som den beste behandlingen ved kronisk insomni.


Charles M Morin​, Bei Bei, Bjørn Bjorvatn, Dalva Poyares, Kai Spiegelhalder, Yun Kwok Wing; Governing Council of the World Sleep Society

Studien er publisert I World Sleep

This paper summarizes the position statement of the World Sleep Society (WSS) International Guidelines Committee regarding the Clinical Practice Guidelines on the Behavioral and Psychological Treatments for Chronic Insomnia Disorder in Adults prepared by a task force of the American Academy of Sleep Medicine (AASM). The practice guidelines were reviewed for their relevance and applicability to the practice of sleep medicine around the world. The WSS Work Group endorsed the AASM strong recommendation for Multicomponent Cognitive Behavioral Therapy as the treatment of choice for Insomnia Disorder and conditional endorsement for its single-therapy components (sleep restriction, stimulus control, relaxation); use of sleep hygiene education as single therapy was not endorsed due to lack of evidence for its efficacy. The strong recommendation for multicomponent CBT-I applied to patients with chronic insomnia disorder with or without comorbid psychiatric and medical conditions. Main caveats with regard to CBT-I remains the lack of adequately trained therapists and variability in terms of training available in different parts of the world. Unanswered questions about the applicability, availability, accessibility and potential sociodemographic (age, sex, ethnicity, regions) moderators of treatment outcomes were discussed. Despite growing evidence documenting the benefits of digital CBT-I, individual, in-person CBT-I delivered by a trained professional (mental health) provider is regarded as the optimal method to deliver CBT-I.