HELSENORGE

Vil behandling av søvnproblemer redusere smerte hos personer med kroniske korsryggsmerter?

Forskere fra NTNU og St. Olavs hospital undersøkte i denne studien om behandling av insomnisymptomer påvirket muligheten for bedring av kroniske korsryggsmerter, og om det var sammenheng mellom insomni og samtidige muskel/skjelettsmerter. Sammenlignet med personer uten insomni, hadde personer med insomni en lavere sannsynlighet for bedring av kroniske korsryggsmerter. Selv om det ikke var noen klar statistisk sammenheng mellom insomni og samtidige kroniske korsryggsmerter viste studien at personer med insomni hadde flere enn 5 ekstra smerteområder sammenlignet med personer uten insomni. Funnene antyder at forebygging eller reduksjon av insomni hos personer med kroniske korsryggsmerter kan forbedre den langsiktige prognosen for denne tilstanden.

Influence of sleep problems and co-occurring musculoskeletal pain on long-term prognosis of chronic low back pain: the HUNT Study.

Eivind Schjelderup Skarpsno, Paul Jarle Mork, Tom Ivar Lund Nilsen, Anne Lovise Nordstoga

Studien er publisert i Journal of Epidemiology and Community Health

BACKGROUND: We investigated the influence of sleeplessness and number of insomnia symptoms on the probability of recovery from chronic low back pain (LBP), and the possible interplay between sleeplessness and co-occurring musculoskeletal pain on this association.
METHODS: The study comprised data on 3712 women and 2488 men in the Norwegian HUNT study who reported chronic LBP at baseline in 1995-1997. A modified Poisson regression model was used to calculate adjusted risk ratios (RRs) for the probability of recovery from chronic LBP at follow-up in 2006-2008, associated with sleep problems and co-occurring musculoskeletal pain at baseline.
RESULTS: Compared with persons without sleeplessness, persons who often/always experienced sleeplessness had a lower probability of recovery from chronic LBP (RR 0.65, 95% CI 0.57 to 0.74 in women and RR 0.81, 95% CI 0.69 to 0.95 in men). Although there was no clear evidence of statistical interaction between sleeplessness and co-occurring musculoskeletal pain, women and men who often/always experienced sleeplessness and had ≥5 additional chronic pain sites had RRs of recovery of 0.40 (95% CI 0.33 to 0.48) and 0.59 (95% CI 0.45 to 0.78), respectively, compared with persons without sleeplessness and 1-2 chronic pain sites.
CONCLUSION: These findings suggest that preventing or reducing sleep problems among people with chronic LBP may have the potential of improving the long-term prognosis of this condition, also among those with several additional pain sites.