Utlysning av midler til søvnrelatert forskning 2020

Vår målsetting er å stimulere til økt aktivitet i søvnfeltet i hele Helse-Norge. SOVno øremerker derfor i 2020 søvnmidler til forskning innenfor kompetansetjenestens mandat til Helse Nord, Helse Midt, Helse Sør-Øst og Helse Vest.

Søknaden må inneholde:

 • Prosjekttittel og prosjektleder
 • Samarbeidspartnere
 • Kort prosjektbeskrivelse på norsk eller engelsk, maks 2 sider utenom referanser, skrifttype Times New Roman, skriftstørrelse 11
 • Kort oppsummering av prosjektleders CV, maks. 2 sider, pluss publikasjonsliste fra de siste 5 år
 • Prosjekt må omhandle søvnrelatert forskning, være av høy kvalitet og original. Herunder må det fremgå tydelig på hvilken måte prosjektet er avhengig av finansiell støtte for å kunne gjennomføres. SOVno vil ikke gi støtte til fullføring av doktorgradsarbeid (f.eks. kappeskriving), søknadsskriving og/eller gjennomføring av Ph.d-kurs
 • Kun én søknad pr. prosjektleder. Prosjekter som er tildelt midler tidligere kan ikke søke på nytt
 • Det kan ikke søkes om midler til reiser
 • Det bevilges maks. kr 100 000,- per søknad
 • Hver helseregion garanteres minst én bevilgning (hvis det foreligger søknad)

  Søknaden må innfri alle kriteriene for å bli vurdert!

  I tråd med Helsedirektoratets anbefaling vil kliniske studier og søknader tilknyttet pasientregistre prioriteres. 

  Søknadsfrist 15. mai 2020

  Søknaden sendes til sovno@helse-bergen.no
  Merk alle vedlegg med aktuell prosjektleder