Utlysning av midler til søvnrelatert forskning 2019

Vår målsetting er å stimulere til økt aktivitet i søvnfeltet i hele Helse-Norge.
SOVno øremerker derfor i 2019 midler til forskning innenfor kompetansetjenestens mandat til Helse Nord, Helse Midt, Helse Sør-Øst og Helse Vest.

Søknaden må inneholde:

  • Prosjekttittel og prosjektleder.
  • Samarbeidspartnere.
  • Kort prosjektbeskrivelse på norsk eller engelsk, maks. 2 sider utenom referanser, skrifttype Times New Roman, skriftstørrelse 11.
  • Kort oppsummering av prosjektleders CV, maks. 2 sider, pluss publikasjonsliste fra de siste 5 år.
  • Prosjekt må omhandle søvnrelatert forskning, være av høy kvalitet og original. Herunder må det fremgå tydelig på hvilken måte prosjektet er avhengig av finansiell støtte for å kunne gjennomføres. SOVno vil ikke gi støtte til fullføring av doktorgradsarbeid (f.eks. kappeskriving), søknadsskriving og/eller gjennomføring av phd-kurs.
  • Kun én søknad pr prosjektleder, prosjekter som tidligere er tildelt midler kan ikke søke på nytt.
  • Det kan ikke søkes om midler til reiser.
  • Det bevilges maks. kr 100 000,- per søknad.
  • Hver helseregion garanteres minst én bevilgning (hvis det foreligger søknad).

Søknaden må innfri alle kriteriene for å bli vurdert.

Søknadsfrist 3 mai 2019.

I tråd med Helsedirektoratets anbefaling vil kliniske studier og søknader tilknyttet pasientregistre prioriteres.

Søknaden sendes til: sovno@helse-bergen.no

Merk alle vedlegg med aktuell prosjektleder.