HELSENORGE

Utlysning av midler til søvnrelatert forskning 2018


Vår målsetting er å stimulere til økt aktivitet i søvnfeltet i hele Helse-Norge.

SOVno øremerker derfor i 2018 søvnmidler til forskning innenfor kompetansetjenestens mandat til Helse Nord, Helse Midt, Helse Sør-Øst og Helse Vest.

Søknaden må innfri alle kriteriene for å bli vurdert.

Søknadsfrist 25.april 2018


Søknaden må inneholde:

 • Prosjekttittel og prosjektleder
 • Samarbeidspartnere
 • Kort prosjektbeskrivelse på norsk eller engelsk, maks 2 sider pluss referanser, skrifttype Times New Roman,   skriftstørrelse 11
 • Kort oppsummering av prosjektleders CV maks 2 sider, pluss publikasjonsliste fra de siste 5 år
 • Det må gå klart fram i søknaden hva skal pengene brukes til
 • Prosjekt må omhandle søvnrelatert forskning, være nytenkende og original
 • Kun én søknad pr prosjektleder, prosjekter som er tildelt midler tidligere kan ikke søke på nytt
 • SOVno ønsker primært å støtte prosjekt som er avhengig av økonomisk støtte for å bli gjennomført, annen finansiering må synliggjøres
 • Det kan ikke søkes om midler til reiser
 • Det bevilges maks. kr 100 000,- per søknad
 • Hver helseregion garanteres minst én bevilgning (hvis det foreligger søknad)

I tråd med Helsedirektoratets anbefaling vil kliniske studier og søknader tilknyttet pasientregistre prioriteres

Søknaden sendes til sovno@helse-bergen.no