HELSENORGE

Utlysning av midler til søvnrelatert forskning 2017

Vår målsetting er å stimulere til økt aktivitet i søvnfeltet i hele Helse-Norge.

​SOVno øremerker derfor i 2017 søvnmidler til forskning innenfor kompetansetjenestens mandat til Helse Nord, Helse Midt, Helse Sør-Øst og Helse Vest. Se denne lenken for hele utlysningsteksten og kriterier for søknad.

Søknad sendes til sovno@helse-bergen.no

Søknadsfrist: 3. mai 2017