HELSENORGE

Utbredelse av insomni fra førskolealder til tidlig ungdom: En prospektiv kohortstudie i Norge

Forskere fra NTNU, St. Olavs hospital og Universitetet i Bergen har i denne studien undersøkt forekomst av insomni hos mer enn 1000 barn mellom 4 og 14 år som deltar i prosjektet Tidlig Trygg i Trondheim. Resultatene viste at omtrent 1 av 5 barn har insomni minst en gang i løpet av denne tiårs perioden. Det var flere gutter enn jenter som hadde insomni fra 4 til 10 års alder, men fra 12 års alder var insomni hyppigst hos jenter. Insomni viste seg også å være stabil: Et barn som hadde insomni på et tidspunkt i perioden mellom 4 og 14 år, hadde 5-15 ganger så stor risiko for å ha insomni også 2 år senere sammenliknet med de som ikke hadde insomni. Det tyder på at insomni sjelden går over av seg selv, og at det er viktig at barn med søvnproblemer får hjelp til å sove bedre.

Prevalence and Stability of Insomnia From Preschool to Early Adolescence: A Prospective Cohort Study in Norway

Jonas Falch-Madsen, Lars Wichstrøm, Ståle Pallesen, Silje Steinsbekk

Studien er publisert i BMJ Pediatrics Open

Background: There is limited knowledge about the prevalence and stability of insomnia defined by the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM). We therefore provide such estimates from preschool to early adolescence and explore potential sex differences.
Methods: We followed a representative community sample (n=1037) biennially from 4 to 14 years of age (2007-2017). Insomnia diagnoses and symptoms were captured by a semistructured clinical interview of parents and children (from age 8 years).
Results: At ages 4 and 6 years approximately 2.5% of children met the criteria for insomnia, whereas at ages 8, 10, 12 and 14 years the prevalence ranged from 7.5% to 12.3%. During the 10-year period examined nearly 1 in 5 children had insomnia at least once (18.7%). Sex differences were apparent with DSM-IV, but not DSM-5, criteria: boys (8.1%) had more insomnia than girls (4.5%) did at ages 4-10 years, whereas girls (11.4%) had more insomnia than boys (7.1%) did at ages 12 and 14 years. Insomnia proved stable, with 22.9%-40.1% of children retaining their diagnosis 2 years later. Having current insomnia produced medium to large ORs of between 5.1 (95% CI 2.6 to 9.8) and 15.3 (95% CI 4.4 to 52.9) for subsequent insomnia 2 years later compared with not having preceding insomnia.
Conclusions: Insomnia was less prevalent than previous research indicates, with nearly 1 in 5 participants having insomnia at least once between the ages of 4 and 14 years. Female preponderance emerged in early adolescence. Having insomnia at one time point was a considerable risk for subsequent insomnia, indicating that insomnia is persistent and warrants clinical attention