HELSENORGE

Tildeling av midler til søvnrelatert forskning 2017

SOVno gir årlig ut midler til søvnrelatert forskning. Målet er å stimulere til økt aktivitet i søvnfeltet i hele Helse-Norge, og hver helseregion garanteres minst én bevilgning hvis det foreligger søknad. I år er det følgende prosjekter som tildeles midler:

H​​​else​ Sør-Øst

Etablering av register for søvnsykdommer ved Oslo Universitetssykehus.
Prosjektleder: Kristian Bernhard Nilsen


Hel​​se Mi​​​​dt

Sleep, pain and neuropathy in the general population: A validation study.
Prosjektleder: Trond Sand

A randomized cross-over study to test the effects a hospital environment with blue-depleted light at night on human sleep and circadian rhythms.
Prosjektleder: Håvard Kallestad


H​el​​se Vest

Are oral appliances with built-in thermal sensors reliable for usage recording measurements in long-term monitoring of patients with obstructive sleep apnea? 
Prosjektleder: Kjersti Gjerde

Forekomst, konsekvenser og behandling av søvnapné hos eldre.
Prosjektleder: Rune Grønseth


SOVno gratulerer!​​