HELSENORGE

Søvnsykdommer - moderne utredning og behandling

Mange pasienter sliter med dårlig søvn. Det kan være mange årsaker til det.                

Coverbilde bok forside. Skjermdump

Søvnsykdommer deles  inn i seks hovedgrupper: insomnier, døgnrytmeforstyrrelser, søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser (blant annet søvnapne), hypersomnier (blant annet narkolepsi), parasomnier (blant annet søvngjengeri)  og søvnrelaterte bevegelsesforstyrrelser (blant annet "restless legs" .

Boken beskriver hvordan disse ulike søvnsykdommene utredes og behandles. Det er egne kapitler om søvn ved psykiske og fysiske sykdommer, søvn og søvnforstyrrelser hos barn, ungdom eldre. For å belyse søvnsykdommene best mulig inneholder kapitlene pasientkasuistikker.

Boken retter seg mot helsepersonell som jobber med pasienter med søvnproblemer, det vil si fastleger, sykehusleger, psykologer, sykepleiere, hjelpepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter og pedagoger. Studenter innen disse fagene er også en naturlig målgruppe.

Bjørn Bjorvatn er leder av Nasjonalt kompetansesenter for søvnsykdommer (www.sovno.no) og leder av Senter for Søvnmedisin ved Haukeland Universitetssjukehus. Han er professor i allmennmedisin ved Universitetet i Bergen, og tok doktorgraden i basal søvnforskning i 1995. Han var med å starte Bergen Søvnsenter i 1996, og jobber fremdeles ved senteret som er kjent som Norges ledende på behandling av søvnsykdommer.

​Forfatter: Bjørn Bjorvatn.
Pris:  505,-       
256 sider 
ISBN: 9788245011500

Fagbokforlaget

Fann du det du leita etter?