HELSENORGE

Søvnproblem og depressive symptomer hos småbarn og 8-åringer

Forskere fra Folkehelseinstituttet, NTNU, Helse Fonna, University of California, Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen har i denne prospektive studien undersøkt søvn, adferdsvansker og depresjon hos barn, og i hvilken retning disse faktorene påvirker hverandre. Data er hentet fra den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa), der rundt 35000 barn som ble rekruttert mellom 1999 og 2009 ble inkludert. Resultatene viste en toveis assosiasjon mellom søvn og depressive symptomer fra småbarn til barna ble 8 år. Kort søvnlengde og hyppige nattlige oppvåkninger ved 1,5-års alder predikerte utvikling av depressive symptomer ved 8-års alder, og adferdsvansker ved 1,5-års predikerte kortere søvnlengde senere livet. 

​Sleep problems and depressive symptoms in toddlers and 8-year-old children: A longitudinal study

Børge Sivertsen, Allison G Harvey, Ted Reichborn-Kjennerud, Eivind Ystrom, Mari Hysing

Studien er publisert i Journal of Sleep Research

Abstract
Sleep and depression are interlinked throughout the lifespan, but very few studies have examined the directionality of the sleep-depression link in children. The aim of the current study was to prospectively examine the bidirectional association between sleep problems and internalizing problems and depressive symptoms in toddlers and children aged 1.5 and 8 years. Data stem from the large ongoing population-based longitudinal study, the Norwegian Mother, Father and Child Cohort Study, recruited from October 1999 to July 2009. A total of 35,075 children were included. Information on sleep duration, nocturnal awakenings and internalizing problems (Child Behaviour Checklist) was provided by the mothers at 1.5 years, whereas data on sleep duration and depressive symptoms (Short Mood and Feelings Questionnaire) were provided by the mothers when the children were 8 years old. Odds ratios (ORs) were calculated using logistic regression analyses. After accounting for previous internalizing problems, short sleep duration (≤10 hr) and frequent (≥3) nightly awakenings at 1.5 years predicted the development of depressive symptoms at 8 years of age (adjusted OR = 1.28; 95% confidence interval [CI] 1.08-1.51, and adjusted OR = 1.27, 95% CI 1.08-1.50, respectively). Also, internalizing problems at 1.5 years predicted onset of later short sleep duration (adjusted OR = 1.83, 95% CI 1.32-2.54) after accounting for early sleep problems. This prospective study demonstrated a bidirectional association between sleep and internalizing/depressive symptoms from toddlerhood to middle childhood. Intervention studies are needed to examine whether targeting either of these problems at this early age may prevent onset of the other.