HELSENORGE

Søvnmedisin og melatoninbruk blant norske sykepleiere

Forskere fra Universitetet i Bergen og Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer har i denne tverrsnittstudien undersøkt bruken av sovemedisiner og melatonin blant 2798 norske sykepleiere og om faktorer knyttet til arbeid, søvn eller psykisk helse var forbundet med bruk av disse medisinene.Resultatene viste at 7,5 % hadde fått forskrevet reseptbelagt sovemedisin, 4,6 % hadde brukt reseptfri sovemedisin og 2,0 % av sykepleierne hadde brukt melatonin det siste året. Kort søvnlengde og andre søvnproblemer samt psykiske forhold var sterkt assosiert med både reseptbelagt og reseptfri sovemedisinbruk. Sykepleiere som hadde jobbet mer enn 60 nattevakter det siste året hadde økt risiko for bruk av sovemedisiner.

Sleep medication and melatonin use among Norwegian nurses - A cross-sectional study

Ingeborg Forthun, Siri Waage, Ståle Pallesen, Bente Elisabeth Moen, Bjørn Bjorvatn

Studien er publisert i Nursing

Aim: To estimate the prevalence of sleep medication and melatonin use among nurses and to assess if factors related to work, sleep or mental health, were associated with such use.
Design: A cross-sectional study.
Methods: A questionnaire survey including 2,798 Norwegian nurses. Associations were estimated using a modified Poisson regression model.
Results: In total, 7.5%, 4.6% and 2.0% of the nurses included in the present study reported prescribed sleep medication, over-the-counter sleep medication or melatonin use in the last year, respectively. Short sleep duration, sleep problems and psychological conditions were strongly associated with both prescribed and over-the-counter sleep medication use. Nurses who worked more than 60 night shifts in the last year were at increased risk of sleep medication use.