HELSENORGE

Søvnlengde og insomni hos ungdom som behandles for angst i primærhelsetjenesten

Det er begrenset kunnskap om søvn hos ungdom med angstproblemer som behandles i primærhelsetjenesten, noe som kan føre til at søvnproblemer ikke blir undersøkt og behandlet godt nok. Forskere fra Universitetet i Bergen, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge-Vest, Haukeland universitetssykehus, Macquarie University, Modum Bad, Universitetet i Oslo, Sørlandet sykehus og Stavanger universitetssykehus har i denne studien undersøkt selvrapportert angst, insomni, tid for innsoving, søvnlengde og depressive symptomer hos 313 unge (12-16 år, 84% jenter) som ble behandlet for angst i primærhelsetjenesten. Funnene i studien tyder på at leger i primærhelsetjenesten bør undersøke og behandle insomni, tid for innsoving og søvnlengde hos ungdommer som behandles for angst.

Sleep Duration and Insomnia in Adolescents Seeking Treatment for Anxiety in Primary Health Care

Bente S M Haugland , Mari Hysin, Valborg Baste, Gro Janne Wergeland, Ronald M Rapee, Asle Hoffart, Åshild T Haaland, Jon Fauskanger Bjaastad

Studien er publisert i Frontiers in Psychology

There is limited knowledge about sleep in adolescents with elevated levels of anxiety treated within primary health care settings, potentially resulting in sleep problems not being sufficiently addressed by primary health care workers. In the current study self-reported anxiety, insomnia, sleep onset latency, sleep duration, and depressive symptoms were assessed in 313 adolescents (12-16 years; mean age 14.0, SD = 0.84, 84.0% girls) referred to treatment for anxiety within primary health care. Results showed that 38.1% of the adolescents met criteria for insomnia, 34.8% reported short sleep duration (<7 h), and 83.1% reported long sleep onset latency (≥30 min). Total anxiety symptoms were related to all sleep variables after controlling for age and sex. Furthermore, all anxiety symptom sub-types were associated with insomnia and sleep onset latency, whereas most anxiety subtypes were associated with sleep duration. Adolescents' depressive symptoms accounted for most of the anxiety-sleep associations, emphasizing the importance of depressive symptoms for sleep. However, anxiety was associated with insomnia and sleep onset latency also among youth with low levels of depressive symptoms. The findings suggests that primary health care workers should assess sleep duration, sleep onset latency, and insomnia in help-seeking adolescents with anxiety.