HELSENORGE

Søvnforstyrrelser under graviditet

Søvnforstyrrelser er vanlige under graviditet, og forekomsten øker i løpet av tredje trimester. Forskere fra Universitetet i Bergen, Høgskulen på Vestlandet, Helse Fonna og Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer har i denne studien undersøkt søvnlengde, søvneffektivitet og insomni hos 61 friske gravide i tredje trimester og sammenlignet dem med 69 ikke-gravide kvinner. Videre ble det undersøkt om stress og eksponering for kveldslys var knyttet til søvnkvalitet blant de gravide. Søvn ble undersøkt med aktigrafi, søvndagbok og spørreskjemaet Bergen Insomnia Scale, og stress ble målt med flere spørreskjemaer. Resultatene viste at de gravide hadde god søvnkvalitet, men eksponering av lys på kvelden førte til kortere søvnlengde.

Sleep, evening light exposure and perceived stress in healthy nulliparous women in the third trimester of pregnancy

Randi Liset, Janne Grønli, Roger E Henriksen, Tone E G Henriksen, Roy M Nilsen, Ståle Pallesen

Objective: Sleep disturbances are common in pregnancy, and the prevalence increases during the third trimester. The aim of the present study was to assess sleep patterns, sleep behavior and prevalence of insomnia in pregnant women in the third trimester, by comparing them to a group of non-pregnant women. Further, how perceived stress and evening light exposure were linked to sleep characteristics among the pregnant women were examined.
Methods: A total of 61 healthy nulliparous pregnant women in beginning of the third trimester (recruited from 2017 to 2019), and 69 non-pregnant women (recruited in 2018) were included. Sleep was monitored by actigraphy, sleep diaries and the Bergen Insomnia Scale. The stress scales used were the Relationship Satisfaction Scale, the Perceived Stress Scale and the Pre-Sleep Arousal Scale. Total white light exposure three hours prior to bedtime were also assessed.
Results: The prevalence of insomnia among the pregnant women was 38%, with a mean score on the Bergen Insomnia Scale of 11.2 (SD = 7.5). The corresponding figures in the comparing group was 51% and 12.3 (SD = 7.7). The pregnant women reported lower sleep efficiency (mean difference 3.8; 95% CI = 0.3, 7.3), longer total sleep time derived from actigraphy (mean difference 59.0 minutes; 95% CI = 23.8, 94.2) and higher exposure to evening light (mean difference 0.7; 95% CI = 0.3, 1.2), compared to the non-pregnant group. The evening light exposure was inversely associated with total sleep time derived from actigraphy (B = -8.1; 95% CI = -14.7, -1.5), and an earlier midpoint of sleep (B = -10.3, 95% CI = -14.7, -5.9). Perceived stressors were unrelated to self-reported and actigraphy assessed sleep.
Conclusion: In healthy pregnant participants sleep in the third trimester was preserved quite well. Even so, the data suggest that evening light exposure was related to shorter sleep duration among pregnant women.