Søvnforstyrrelser hos personer med psykiske lidelser


Forskere fra NORMENT, KG Jebsen senter for psykoseforskning og Oslo Universitetssykehus har i denne studien sammenlignet forekomsten av ulike typer søvnforstyrrelser hos personer med schizofreni eller bipolar lidelse med friske kontroller. Videre tok studien sikte på å undersøke forholdet mellom søvnforstyrrelser, kliniske symptomer og fungeringsevne.

Sleep disturbances in schizophrenia spectrum and bipolar disorders - a transdiagnostic perspective.

Jannicke Fjæra Laskemoen, Carmen Simonsen, Camilla Büchmann, Elizabeth Ann Barrett, Thomas Bjella, Trine Vik Lagerberg, Trude Jahr Vedal, Ole A. Andreassen, Ingrid Melle, Monica Aas

Studien er publisert i Comprehensive Psychiatry

 

Background: Sleep disturbances are prevalent in severe mental disorders but their type and frequency across diagnostic categories has not been investigated in large scale studies.

Methods: Participants with Schizophrenia spectrum disorders (SCZ, (N = 617)), Bipolar disorders (BD, (N = 440)), and Healthy Controls (HC, (N = 173)) were included in the study. Sleep disturbances(insomnia,hypersomnia and delayed sleep phase) were identified based on items from the Inventory of Depressive Symptoms – Clinician rated scale. Clinical symptoms were assessed with the Positive and Negative Syndrome scale and level of functioning with the Global assessment of Functioning scale.

Results: The rate of any sleep disturbance was 78% in SZ, 69% in BD and 39% in HC. Insomnia was the most frequently reported sleep disturbance across all groups. Both diagnostic groups reported significantly more of any sleep disturbances than HC (P b 0.001). Having a sleep disturbance was associated with more severe negative and depressive symptoms and with lower functioning across diagnostic groups (P b 0.001, η2 = 0.0071). Hypersomnia was the only sleep disturbance associated with previous treatment history.

Conclusion: Sleep disturbances, including insomnia, hypersomnia and delayed sleep phase, are frequent in SCZ and BD, and associated with more severe clinical symptomatology across diagnostic groups. This suggests that sleep disturbance is a clinically relevant transdiagnostic phenomenon.