HELSENORGE

Søvn under høydetrening

Forskere fra NTNU, Meråker videregående skole, Nord universitet og Mittuniversitetet-Sverige har i denne studien undersøkt endringer i søvn hos 33 eliteutholdenhetsutøvere under en høydetreningsleir 1800 moh. Søvn ble målt i 2 uker i lavlandet før treningsoppholdet, og i 17-22 døgn under høydetreningsoppholdet, 1800 moh.  Det ble gjort daglige målinger av søvn med Somnofy (søvnradar), oksygenmetning (SpO2), treningsbelastning og subjektiv restitusjon (i høyde). Trening i 1800m høyde reduserte total søvnlengde og mengde lett søvn, mens man så økning i dyp søvn og respirasjonsfrekvens ved treningsopphold 1800 moh sammenlignet med i lavlandet. SpO2 og treningsbelastning i høyden var assosiert med disse funnene. Resultatene bidrar til økt kunnskap om endringene i søvn hos idrettsutøvere som deltar på treningsleirer i høyden.


Maria Hrozanova, Rune Talsnes, Øyvind Karlsson, Kerry McGawley, Frode Moen

Artikelen er publisert i Sleep Health

Objectives: To observe changes in sleep from baseline and during an altitude training camp in elite endurance athletes.
Design: Prospective, observational.
Setting: Baseline monitoring at <500 m for 2 weeks and altitude monitoring at 1800 m for 17-22 days.
Participants: Thirty-three senior national-team endurance athletes (mean age 25.8 ± S.D. 2.8 years, 16 women).
Measurements: Daily measurements of sleep (using a microwave Doppler radar at baseline and altitude), oxygen saturation (SpO2), training load and subjective recovery (at altitude).
Results: At altitude vs. baseline, sleep duration (P = .036) and light sleep (P < .001) decreased, while deep sleep (P < .001) and respiration rate (P = .020) increased. During the first altitude week vs. baseline, deep sleep increased (P = .001). During the first vs. the second and third altitude weeks, time in bed (P = .005), sleep duration (P = .001), and light sleep (P < .001) decreased. Generally, increased SpO2 was associated with increased deep sleep while increased training load was associated with increased respiration rate.
Conclusion: This is the first study to document changes in sleep from near-sea-level baseline and during a training camp at 1800 m in elite endurance athletes. Ascending to altitude reduced total sleep time and light sleep, while deep sleep and respiration rate increased. SpO2 and training load at altitude were associated with these responses. This research informs our understanding of the changes in sleep occurring in elite endurance athletes attending training camps at competition altitudes.