HELSENORGE

Søvn, sosial jetlag og reaksjonstid hos ungdommer med forsinket søvnfaselidelse.

I denne studien har forskere fra Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer, Senter for søvnmedisin, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Folkehelseinstituttet og NTNU sammenlignet søvn, sosialt jetlag og reaksjonstid hos unge med forsinket søvnfaselidelse (DSWPD) og friske kontroller. Søvn ble målt med aktigrafi og søvndagbok, mens reaksjonstid ble målt med en reaksjonstidstest morgen og kveld. Sammenlignet med kontrollene hadde deltakerne med DSWPD et forsinket søvnmønster, men de hadde ikke kortere søvnlengde eller mer sosialt jetlag enn kontrollene. Deltakerne med DSWPD rapporterte imidlertid lengre innsovingstid og dårligere søvneffektivitet, i tillegg til dårligere søvnkvalitet og dagtidsfungering enn kontrollene. På kvelden var det ikke forskjell i prestasjon på reaksjonstidstesten mellom de to gruppene, men om morgenen presterte deltakerne med DSWPD dårligere (langsommere og med flere feil) enn kontrollgruppen. Resultatene fra denne studien demonstrerer således noen av utfordringene personer med DSWPD møter når de forsøker å prestere tidlig på morgenen (f.eks. på skolen).

Habitual Sleep, Social Jetlag, and Reaction Time in Youths With Delayed Sleep-Wake Phase Disorder.

Ingvild West Saxvig, Ane Wilhelmsen-Langeland, Ståle Pallesen, Inger Hilde Nordhus, Øystein Vedaa, Bjørn Bjorvatn

Publisert i Frontiers in Psychologi

The aim of this study was to explore habitual sleep, social jetlag, and day-to-day variations in sleep (measured as intra-individual standard deviation, ISD) in youths with delayed sleep-wake phase disorder (DSWPD), compared to healthy controls. We also aimed to investigate time of day effects in performance. The sample comprised 40 youths with DSWPD (70.0% female, mean age 20.7 ± 3.1 years) and 21 healthy controls (71.4% female, mean age 21.2 ± 2.2 years). Subjective and objective sleep were measured over 7 days on a habitual sleep schedule by sleep diary and actigraphy recordings. Performance was tested twice with a 12-h interval (22:00 in the evening and 10:00 the following morning) using a simple, 10-min sustained reaction time test (RTT). The results showed later sleep timing in the DSWPD group compared to the controls, but sleep duration, social jetlag, and ISD in sleep timing did not differ between the groups. Still, participants with DSWPD reported longer sleep onset latency (SOL) and poorer sleep efficiency (SE), sleep quality, and daytime functioning, as well as larger ISD in SOL, sleep duration, and SE. The groups had similar evening performances on the RTT, but the DSWPD group performed poorer (slower with more lapses) than the controls in the morning. The poor morning performance in the DSWPD group likely reflects the combined impact of sleep curtailment and circadian variations in performance (synchrony effect), and importantly illustrates the challenges individuals with DSWPD face when trying to adhere to early morning obligations.