HELSENORGE

Søvn og inntak av energidrikke hos norske ungdommer

Forskere fra Sykehuset Innlandet HF, Universitetet i Oslo, Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse, Høgskolen i Innlandet og Universitetet i Bergen har i denne studien undersøkt forholdet mellom søvnlengde og innsovningstid, og forbruk av energidrikker hos 1353 ungdommer i 15-16 års alderen fra tidligere Oppland fylke. Resultatene viste at ungdommer med høyt inntak av energidrikker hadde kortere søvnlengde og lengre tid til innsovning enn ungdommene som ikke drakk energidrikker. Dose-respons forhold mellom forbruk av energidrikker og søvn tyder på at det er behov for mer bevissthet om konsekvensene av høyt forbruk av energidrikker, og mer informasjon om langsiktige effekter ved inntak av energidrikker og søvnproblemer.


Siri Kaldenbach​, Marja Leonhardt, Lars Lien, Asborg A Bjærtnes, Tor A Strand, Mads N Holten-Andersen

Studien er publisert i BMC Public Health

Background: Adolescents are recommended to get 8-10 h of sleep at night, yet more than 80% fail to obtain this goal. Energy drink (ED) consumption has been linked to later bedtime in adolescents. Therefore, we aimed to investigate the potential association between ED consumption and sleep duration, and shuteye latency among adolescents in Norway.
Methods: This study was based on data from 15- to 16-year-old adolescents living in Oppland County in 2017. In total, 1353 adolescents were included in the analysis. Multiple regression models were used to estimate the associations between the frequency of ED consumption with sleep duration, shuteye latency, and getting 8 h of sleep.
Results: Forty-six point five percent of the adolescents reported sleeping more than 8 h at night. Those who reported ED consumption at any frequency had significantly shorter sleep duration than those who did not. On average, high consumers of ED (consuming ED ≥ 4 times a week) had 0.95 (95% CI: 0.61, 1.28) hours (i.e., 57 min) less sleep than those who never consumed ED. In addition, high consumers had more than 25 min (95% CI: 13.95, 36.92) longer shuteye period than those who never consumed ED.
Conclusion: Most ED consumers fail to obtain the recommended 8 h of sleep at night, which could be a consequence of shorter sleep duration and longer shuteye latency. We found a dose-response relationship between frequency of ED consumption and reduced sleep. Yet, the potential long-term effects of both ED consumption and insufficient sleep among adolescents remain unclear.