HELSENORGE

Søvn og fysisk aktivitet fra unnfangelse til slutten av svangerskapet hos friske kvinner

Forskere fra Haukeland universitetssykehus, Universitetet i Bergen og Folkehelseinstituttet har i denne studien undersøkt søvn og fysisk aktivitet i svangerskapet. Målet med studien var å undersøke endringer av total søvntid og fysisk aktivitet fra før unnfangelsen til slutten av svangerskapet. 123 kvinner friske kvinner som planla å bli gravid deltok i studien. Søvn og fysisk aktivitet ble målt med aktigrafi fra før unnfangelse og gjennom svangerskapet i hvert trimester. Forskerne konkluderte med at det var stor forskjell på total søvntid og fysisk aktivitet før unnfangelse sammenlignet med i svangerskapet, og forskjellene ble større dess lengre ut i svangerskapet kvinnene kom. Total søvntid økte fra før unnfangelse til første trimester, og vedvarte gjennom andre og tredje trimester. Fysisk aktivitet sank under svangerskapet, spesielt hard og moderat aktivitet sammenlignet med lett aktivitet. 

Sleep and physical activity from before conception to the end of pregnancy in healthy women: a longitudinal actigraphy study.

Alexander Vietheer, Torvid Kiserud, Rolv Terje Lie, Øystein Ariansen Håland, Jörg Kessler

Studien er publisert i Sleep Medicine

Abstract Background: Sleep and physical activity changes are common in pregnancy, but longitudinal data starting before conception are scarce.  Our  aim  was  to  determine  the  changes  of  the daily  total  sleep  time  (TST)  and  physical  activity  duration  (PAD)  from  before  conception  to end of pregnancies in respect of pregestational maternal factors.
Methods:  This  longitudinal  observational  study  formed  part  of  the  CONIMPREG  research project  and  recruited  healthy  women  planning  to  become  pregnant.  Sleep and physical activity were recorded around-the-clock for ≥4 days via actigraphy before conception and during   each   trimester   of   pregnancy.   Data were adjusted  according to   pregestational maternal body composition, parity and age.
Results:  Among  123  women  with  eligible  data,  the  unadjusted  mean  (95%  confidence interval)  TST  increased  from  415.3 min  (405.5–425.2 min)  before  conception  to  458.0 min (445.4–470.6 min)  in  the  1st  trimester,  remaining  high  through  the  2nd and  3rd trimesters. Variation was substantial before conception (±2SD range:  307–523 min).  The unadjusted mean PAD before conception was 363.7 min (±2SD range: 120–608 min), decreasing sharply to 262.1 min in the 1st trimester and more gradually thereafter.  Vigorous associated with age,   parity,   and  pregestational   body   fat   percentage;   lean   body   mass   was   negatively correlated with TST. Results were generally unaffected by seasonal variations.
Conclusion:  Marked  variations  were  found  in  pregestational  TST  and  PAD.  Healthy women slept ≥30 min longer during pregnancy, while PAD decreased by ≥90 min in early pregnancy and continued to decrease thereafter.