HELSENORGE

Søvn hos barn født ekstremt prematurt

I denne studien har det blitt undersøkt søvnvaner hos barn født ekstremt prematurt. Totalt ble 231 barn født ekstremt prematurt i perioden 1999-2000 sammenlignet med 556 barn født ved termin i 2001.

Foreldre fylte ut spørreskjema om søvnvaner og søvnproblemer hos barna gjennom barndommen og ved 11 års alder.

Barn født ekstremt prematurt gjennomgikk i tillegg en helseundersøkelse ved 5 års alder. Barn født ekstremt prematurt hadde høyere forekomst av søvnproblemer gjennom barndommen sammenlignet med barn født ved termin.

Forekomst av søvnproblemer økte med økende grad av funksjonshemming hos barna født ekstremt prematurt. Ved 11 års alder ble det funnet forskjeller i søvnvaner. Barn født ekstremt prematurt hadde senere leggetidspunkt, lengre innsovningstid og lengre total søvntid sammenlignet med barn født ved termin.

Studien er publisert i Acta paediatrica


Children born extremely preterm had different sleeping habits at 11 years of age and more childhood sleep problems than term-born children


Kristine Marie Stangenes, Silje Kathrine Fevang, Jacob Grundt, Hilde Mjell Donkor, Trond Markestad, Mari Hysing, Irene Bircow Elgen, Bjørn Bjorvatn


AIM: This study explored whether extremely preterm (EPT) children had different sleep characteristics in childhood than children born at term and how neurodevelopmental disabilities (NDD) affected sleep in children born EPT.

METHODS: A Norwegian national cohort of 231 children born EPT from 1999 to 2000 and separate study data on 556 children born at term in 2001 were compared. Parental questionnaires mapped the children's current sleep habits at 11 years of age, namely the prevalence of sleep problems throughout childhood until this age and five categories of sleep problems. In addition, the EPT children were clinically assessed at five years of age.

RESULTS: The EPT children had different sleep habits than the controls, for example they went to bed earlier. EPT children had a higher prevalence of sleep problems than the controls throughout childhood (26% versus 14%, p < 0.001) and this was also higher for the 93 EPT children with no NDD (20%) than for the controls (14%) and increased with increasing NDD to 67% (p = 0.015) for the six children with severe NDD.

CONCLUSION: EPT children had different sleep habits to term-born controls at 11 years of age, including those with no NDD. The prevalence of sleep problems increased with increasing NDD.