HELSENORGE

Søvn blant elever på videregående skole under COVID-19-relatert skolenedstenging

Det har vært stor bekymring for konsekvensen på ungdomshelse ved nedstengning av skoler på grunn av COVID-19. Forskere fra Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer, Haukeland universitetssykehus, Universitetet i Bergen og Folkehelseinstituttet har i denne studien undersøkt søvn hos mer enn 2000 elever på videregående skole før og under nedstegningen på grunn av COVID-19.Første del av undersøkelsen ble gjennomført i 2019, mens del to ble gjennomført i 2020, i løpet av de siste 10 dagene av en 60 dager lang nedstenging av skolene. Resultatene viste en mulig fordelaktig effekt som følge av nedstengning av skolen i form av økt søvnlengde og redusert sosial jetlag. Nye studier bør undersøke sammenhengen mellom endringer i søvn og helse under COVID-19-relatert skolenedstenging.


Ingvild West Saxvig​, Ståle Pallesen, Børge Sivertsen, Mari Hysing, Linn Nyjordet Evanger, Bjørn Bjorvatn

Studien er publisert i Journal of Sleep Research

There has been great concern about the impact of coronavirus disease 2019 (COVID-19)-related school lockdown on adolescent health. The aim of the present study was to compare sleep patterns before and during COVID-19-related school lockdown, in a large sample of high school students. The present study is based a prospective, longitudinal survey on adolescent sleep health. Phase 1 was conducted in 2019, whereas phase 2 was conducted in 2020 (response rate 60.2%), during the last 10 days of a 60-day long school lockdown. Main outcomes comprised sleep parameters from the Munich ChronoType Questionnaire (MCTQ). A total of 2,022 students provided valid responses to MCTQ in both survey phases. Results showed later sleep timing on schooldays in 2020 compared to 2019 (36 min later bedtimes, Cohen's d = 0.56; 1:35 hr later rise times, Cohen's d = 1.44). Time spent in bed on schooldays increased from 8:20 to 9:19 hr (Cohen's d = 0.78), and sleep duration increased by 45 min (Cohen's d = 0.49). The proportion of adolescents obtaining the recommended ≥8 hr of sleep on schooldays increased from 13.4% (2019) to 37.5% during the lockdown. Social jetlag was reduced from 2:37 hr (2019) to 1:53 hr (2020, Cohen's d = 0.59). Results points to a potential advantageous effect of school lockdown in terms of increased school day sleep duration and reduced social jetlag. As sleep is important for mental and somatic health, it is conceivable that increased sleep duration offered some protection against harmful aspects of the COVID-19 pandemic and associated social restrictions. Future studies should address possible associations between sleep changes and health during COVID-19-related school lockdown.