HELSENORGE

Sexsomni - en rettsmedisinsk utfordring

Denne artikkelen diskuterer et tilfelle av påstått sexsomni hvor en mann hevdet at han hadde sovnet under en seksuell handling (voldtekt) med en kvinne. Slike saker er ofte en utfordring under etterforskning og i retten, og spørsmålet som ofte oppstår er hvor komplisert handling en person kan utføre i søvne. Artikkelen gir en kort oversikt over studier på sexsomni, og diskuterer hvilken type informasjon som er viktig for en sakkyndig å utdype i slike saker for å kunne danne grunnlag for konklusjon til retten. Artikkelen er skrevet av forskere fra Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, Akershus universitetssykehus og Oslo universitetssykehus.

Artikkelen er publisert i The Journal of Forensic Psychiatry & Psychology


Sexsomnia – a forensic psychiatric challenge – a case report


Pål Grøndahl, Harald Hrubos-Strøm, Øivind Ekeberg


In rare penal cases, a defendant makes a claim that he or she was asleep at the time of an alleged crime. This article discusses a case of alleged sexsomnia where a man claimed that he had been asleep during a sexual encounter (rape) with a woman. The question that often arises during an investigation and in court is how complex a behaviour is someone able to perform and still be asleep? To assist the court in answering this question, forensic psychiatric experts may be appointed. But the experts were not present during the act and must therefore consider each case on the basis of the available information and existing research. This paper provides a brief overview of the research regarding sexsomnia. It will also discuss what kind of information is important to elaborate in these cases in order to clarify the premises for the experts’ conclusions to the court.