HELSENORGE

Sammenheng mellom selvrapportert skjermtid, avhengighet av sosiale medier og søvn blant universitetsstudenter

Forskere fra Folkehelseinstituttet, Stavanger universitetssykehus og Universitetet i Bergen har i denne studien undersøkt om skjermtid på dag- og kveldstid og avhengighet av sosiale medier har innvirkning på søvn blant mer enn 49 000 høyskole- og universitetsstudenter. Data er hentet fra SHoT 2018-studien. Forskerne fant en sterk negativ sammenheng mellom skjermtid og søvnkvalitet og søvnlengde. Skjermbruk i sengen hadde mer negativ innvirkning på søvn. Videre fant man høyere forekomst av insomni, redusert søvnlengde, lengre innsovningstid og redusert søvneffektivitet blant studenter med avhengighet av sosiale medier. Funn i studien tyder på at skjermbruk spiller en viktig rolle for studentenes søvn, der skjermtid på kvelden er en større risikofaktor for søvnproblemer sammenlignet med total daglig skjermtid. 

​T​he Association Between Self-Reported Screen Time, Social Media Addiction, and Sleep Among Norwegian University Students​​​

Gunnhild J Hjetland​, Jens C Skogen,  Mari Hysing, Børge Sivertsen

Studien er publisert i Frontiers in Public Health

The aim of this study was to assess the relationship between daily screen time and sleep, evening screen time and sleep, and between social media addiction and sleep in a student population. This cross-sectional study is based on data from a national survey of all college and university students in Norway (the SHoT2018 study; n = 49,051). The sleep outcomes were sleep duration, sleep onset latency, sleep efficiency, and insomnia operationalized according to formal DSM-5 criteria. The results show a strong negative association between time spent on screen-based devices and sleep quality and quantity, and where screen use in bed had more consistent negative associations with sleep. Furthermore, there were higher rates of insomnia among those with higher levels of addiction, and curvilinear relationships with sleep duration, sleep onset latency, and sleep efficiency. Those with higher levels of addiction also had more evening screen time. The findings suggest that screen use plays an important role in students' sleep quantity and quality, where evening screen time has a stronger relationship with sleep compared to total daily screen time. The results also suggest a role of social media addiction, and addictive social media use may be a target for intervention in order to reduce evening screen time.


mailto:gunnhildjohnsen.hjetland@fhi.no​