HELSENORGE

Restitusjon og søvns innvirkning på arbeidspress og daglige jobbkrav

Forskere fra Universitetet i Bergen, Erasmus University Rotterdam, University of Johannesburg og Försvarshögskolan i Sverige har i denne studien undersøkt om restitusjon, avslapning og tilstrekkelig søvn er viktige faktorer for utføre den daglige jobben og tolerere høyt arbeidspress. 110 kadetter fra den Norske marinen førte dagbok i en 30 dagers periode, mens de krysset Atlanterhavet på en seilskute. Funn i studien antyder at restitusjon, avslapping og søvnvarighet mellom skift spiller en nøkkelrolle for å takle jobbkrav og gjøre en effektiv arbeidsinnsats. 





Jørn Hetland​, Arnold B Bakker, Roar Espevik, Olav K Olsen 

Studien er publisert i Frontiers in Psychology

Whereas previous research has focused on the link between (mental and physical) workload and task performance, less is known about the intervening mechanisms influencing this relationship. In the present study, we test the moderating roles of daily recovery and total sleep time in the relationship between work pressure and daily task performance. Using performance and recovery theories, we hypothesized that (a) work pressure relates positively to daily task performance, and that both (b) daily recovery in the form of psychological detachment and relaxation, and (c) total sleep time independently enhance this relationship. Our hypotheses were tested in a 30-day diary study with 110 officer cadets on a cross-Atlantic voyage on a Naval sail ship. The results of multilevel modeling lend support to all three hypotheses. Taken together, our findings suggest that recovery and sleep duration between shifts play a key role in the relationship between daily work pressure and task performance. We discuss the implications of these findings for the stressor-detachment model.