HELSENORGE

Quiz om norske soveromsvaner

Svarene i denne korte quizen er hentet fra en telefonundersøkelse som Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer gjennomførte i 2016 blant 1001 tilfeldig utvalgte personer i Norge.

1. Det har i de senere årene blitt mer og mer vanlig å bruke elektroniske medier (nettbrett, PC, mobiltelefon) til alle døgnets tider. Vi spurte hvor mange som brukte elektroniske medier etter at de hadde lagt seg.
Hvor stor prosentandel av de spurte under 30 år brukte elektroniske medier i sengen daglig etter at de hadde lagt seg for kvelden?

a. 40,8 %              b. 51,5 %        c. 61,8 %


2. For å sove godt er det viktig at madrassen gjør at man ligger godt, puten gir god støtte til nakken og at det er behagelig temperatur under dynen. Alt dette kan påvirke søvnen.
Hva svarte de fleste på spørsmålet om det var madrassen, puten eller dynen som var svært viktig for å få en god natts søvn?

a. madrassen      b. puten        c. dynen


3. Når det gjelder temperatur på soverommet sier de fleste anbefalinger at 18 til 22°C er optimalt. Dette fikk vi bekreftet i vår undersøkelse, men det var spredning på de ulike svaralternativene som var
hhv. ≤12°C, 13-17°C, 18-22°C, 23-27° eller ≥ 28°, og for kjønn og alder.
Var det forskjell på andel kvinner vs menn som svarte at de hadde en soveromstemperatur på 18-22° i sommerhalvåret?

a. Det var størst andel menn som hadde en temperatur på 18-22°C
b. Det var størst andel kvinner som hadde en temperatur på 18-22°C
c. Det var ingen forskjell


4. De aller fleste av oss sover best i et mørkt rom, noe som også flere studier har vist. Blending/lystette gardiner/rullegardiner gjør det lettere å sovne, beholde nattesøvnen og gjør at vi ikke våkner så tidlig av morgenlyset.
I hvilken aldersgruppe var det prosentvis færrest som brukte blending/lystette gardiner?

a. Personer i alderen under 30 år
b. Personer i alderen 30-59 år
c. Personer i alderen over 60 år


5. Vi har i de foregående spørsmålene sett på bruk av elektroniske medier etter sengetid, hva de intervjuede synes var mest viktig mht. sengen, temperatur og lysforhold. Når vi skal legge oss til å sove har vi ulike preferanser for sovestilling.
Hvilken sovestilling velger de fleste når de prøver å sove?

a. På magen     b. På siden    c. På ryggen


Alle resultatene fra undersøkelsen kan du lese i artikkelen «Age and sex differences in bedroom habits and bedroom preferences», publisert i Sleep Medicine.Fann du det du leita etter?