HELSENORGE

Prevalens, risikofaktorer og avdekking av søvnproblemer hos pasienter med alvorlig kreft.

Forskere fra NTNU, St. Olavs hospital, Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo har i denne review-artikkelen satt søkelys på søvn og søvnproblemer hos pasienter med alvorlig kreft. Dette er en pasientgruppe med ulike symptomer med varierende intensitet, og pasientene behandles ofte med opioider som påvirker søvn. Til tross for at søvnproblemer er vanlig hos kreftpasienter, forblir ofte dette problemet uoppdaget eller underbehandlet. Forskerne påpeker viktigheten av å øke både kunnskapen og bevisstheten om søvn i helsevesenet for å bedre behandlingen og øke pasientens livskvalitet.Gunnhild Jakobsen​, Kari Hanne Gjeilo, Marianne Jensen Hjermstad, Pål Klepstad 

Studien er publisert i Cancers

Simple Summary: This review focuses on sleep in patients with advanced cancer. Cancer patients experience multiple symptoms and they receive concomitant medications. These are all factors that may affect sleep. In this paper, we present recommendations on sleep assessment in patients with advanced cancer and highlight cancer-related factors that may contribute to insomnia. Sleep is an essential aspect of health-related quality of life; therefore, it is important for health care providers to focus on sleep to improve patient care.
Abstract: Patients with advanced cancer experience multiple symptoms, with fluctuating intensity and severity during the disease. They use several medications, including opioids, which may affect sleep. Sleep disturbance is common in cancer patients, decreases the tolerability of other symptoms, and impairs quality of life. Despite its high prevalence and negative impact, poor sleep quality often remains unrecognized and undertreated. Given that sleep is an essential aspect of health-related quality of life, it is important to extend both the knowledge base and awareness among health care providers in this field to improve patient care. In this narrative review, we provide recommendations on sleep assessment in patients with advanced cancer and highlight cancer-related factors that contribute to insomnia. We also present direct implications for health care providers working in palliative care and for future research.