HELSENORGE

Polysomnografisk sammenligning av søvn hos barn med fedme uten mistanke om søvnrelatert respirasjonsforstyrrelser og barn med normalvekt

Søvnproblemer og obstruktive apnéer/hypopnéer er assosiert med fedme hos barn. Forskere fra Universitetet i Bergen, Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer og Folkehelseinstituttet har i denne studien undersøkt søvn hos barn med overvekt, uten mistanke om respiratoriske søvnforstyrrelser sammenlignet med normalvektige jevnaldrende. Søvn hos 44 barn med fedme i alderen 7-13 år ble sammenlignet med 42 normalvektige barn, og søvn ble målt med polysomnografi. I tillegg skåret foreldre barnas søvn med Children's Sleep Habits Questionnaire (CSHQ). Forskerne fant ingen forskjeller blant gruppene for tid i søvnstadier N1 og N3 eller oppvåkninger etter innsovning. Videre ble det ikke funnet forskjeller mellom gruppene på respiratoriske søvnforstyrrelser rapportert med CSHQ. Barna med fedme viste signifikant mere milde til moderate respiratoriskeforstyrrelser under søvn målt med PSG enn barn med normal vekt. Dette ble ikke bekreftet av foreldrenes rapport om barnas søvn.


Yngvild Sørebø Danielsen​, Hanna Flaekøy Skjåkødegård, Bjørn Bjorvatn, Petur Benedikt Juliusson og Ståle Pallesen

Studien er publisert i Clinical Obesity

Short sleep and obstructive apneas/hypopneas have been shown to be associated with childhood obesity. Still, few studies have compared sleep in children with obesity, without suspected sleep disordered breathing and normal weight peers by objective sleep measures and compared results with subjective parent assessment of sleep. Children with obesity aged 7-13 years (N = 44) and a matched group of normal weight children (N = 42) completed clinical polysomnography (Embla A10 Recording System). Parents scored their children's sleep on the Children's Sleep Habits Questionnaire (CSHQ). Mann-Whitney U tests were used to compare groups. There was a higher obstructive apnea/hypopnea index (AHI) (median obesity = 1.20 vs. median normal = 0.66; z = -1.33, U = 560.50, p = 0.002) and number of oxygen desaturation events per hour (median obesity = 0.7 vs. median normal = 0.2; z = -3.45, U = 402.50, p = 0.001) in the children with obesity compared to children with normal weight. The children with obesity had a significantly longer sleep duration (median obesity 8:50 h = vs. median normal = 8:32 h; z = -2.05, U = 687.00, p = 0.041), longer stage N2 sleep (median obesity = 87 min vs. median normal = 52 min; z = -2.87, U = 576.50, p = 0. 004) and shorter REM sleep (median obesity = 94 min vs. median normal = 121 min; z = 5.05, U = 1477.00, p ≤ .001). No differences were observed for time in sleep stage N1 and N3, wake time after sleep onset or the total arousal index . Further, no group differences were found on the CSHQ sleep-disordered breathing sub-scale (p = 0.399). The children with obesity demonstrated significantly more mild to moderate sleep disordered breathing than children with normal weight, although this was not corroborated by parent report.