Om SOVno

SOVno skal sikre nasjonal kompetanseoppbygging og kompetansespredning innenfor søvn. Vi driver formidling, forsking og fagutvikling og underviser i fagfeltet i grunn-, etter- og videreutdanningene. 

SOVno består av:

Bjørn Bjorvatn, senterleder, prof. dr.med.

Hjemmeside
Epost: Bjorn.Bjorvatn@isf.uib.no

Kjersti Marie Blytt, rådgiver

Siri Waage, senterkoordinator, postdoktor, ph.d.

Telefon: +47 55974707
E-post: siri.waage@helse-bergen.no / siri.waage@isf.uib.no

Adresse:
Nasjonal Kompetansetjeneste for Søvnsykdommer, SOVno
Jonas Lies vei 65
5021 Bergen

Er i tillegg postdoktor ved UiB, Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Forskningsinteresser:

 • Skiftarbeid
 • Søvn
 • Stress og helse

T​om Aasnæs​, rådgiver

E-post: twaa@helse-bergen.no

Ingvild West Saxvig​, postdoktor, ph.d.

Telefon: +47 55970786   
Telefax: +47 55974610
E-post: ingvild.west.saxvig@helse-bergen.no / ingvild.saxvig@isf.uib.no
 
Adresse:
Nasjonal Kompetansetjeneste for Søvnsykdommer
Haukeland universitetssjukehus
Postboks 1400
5021 Bergen

Interesseområder:

 • Døgnrytme og døgnrytmelidelser
 • Ungdomssøvn
 • Søvn og kognisjon
 • Måling av søvn og døgnrytme

Metoder:

 • Polysomnografi (PSG)
 • Multiple Sleep Latency Test (MSLT) ​
   

Andre me​​dlemmer i arbeidsgruppen:

Fre​d Holsten, prof. dr.med.

Hjemmeside UiB

Håvard Skeidsvoll, seksjonsoverlege

Overlege

Telefon:  +47 55975112
Telefax:  +47 5597
E-post: havard.skeidsvoll@helse-bergen.no

Adresse:
Nevrologisk avdeling
Haukeland universitetssjukehus
Jonas Lies vei 65
Bergen

Interesseområder:

 • Hypersomni
 • Søvnregulering
 • Søvnforstyrrelser

Metoder: 

 • Polysomnografi
 • Måling av ulike søvnparametre

Ståle Pallesen, prof. dr.psychol.

Telefon:  +47 55588842
Telefax:  +47 55589879
E-post: staale.pallesen@psysp.uib.no​

Adresse:
Institutt for samfunnspsykologi
Christiesgt. 12
5015 Bergen

I tillegg til sin stilling som professor ved Universitetet i Bergen jobber Pallesen ved Bergen Søvnsenter der han behandler pasienter med insomni og døgnrytmeforstyrrelser.

Forskningsinteresser:

 • Søvn
 • Kartlegging og behandling av insomni
 • Kartlegging og behandling av døgnrytmeforstyrrelser
 • Diagnostisering av søvnsykdommer
 • Epidemiologi

Sverre Lehmann, seksjonsoverlege, ph.d.

Seksjonsoverlege Lungeavdelingen​ Haukeland universitetssjukehus

Førsteamanuensis, PhD
Seksjon for lungemedisin/ Nasjonalt kompetansesenter for langtids mekanisk ventilasjon
Institutt for indremedisin
Universitetet i Bergen

E-post: sverre.lehmann@helse-bergen.no
Telefon:  +47 55 97 32 49
Fax:  +47 55 97 51 49

Lungeavdelingen
Haukeland universitetssjukehus
5021 Bergen

Forskningsinteresser:

 • Obstruktive lungesykdommer
 • Obstruktiv søvnapnésyndrom- diagnostikk og behandling
 • Hypoventilasjon, inkl. Obesity hypoventilation syndrome/ Pickwick

  

Sh​ashi Gulati, overlege

Overlege, Øre-nese-hals avdelingen

Tel.no. 55972649 
Fax: 55972643
E-post: shashi.gulati@helse-bergen.no

Adresse:
Haukeland universitetssjukehus
5021 Bergen

Interesseområder:

 • Snorking
 • Søvnapne
 • Uvulopalatopharyngoplastikk
 • Radiofrekvens assistert ganekirurgi
 • Nesekirurgi
 • Endoskopisk nese/bihule kirurgi

Metoder:

 • Embletta søvnregistrering
 • Trykkmåling/apnegraf
 • Elmann radiobølge kniv
 • Nese/bihule endoskopi

Maria Vollsæter

Overlege

Barneklinikken

Haukeland universitetssjukehus

E-post: maria.vollseter@helse-bergen.no

Børge Sivertsen, prof. dr.psychol.


Nasjonal referansegruppe

Hanne Berdal (leder)

Overlege, spesialist i øre-nese-halssykdommer
 
Tlf: 23226381/23225000
Fax: 23225646
E-post: hanne.berdal@lds.no

ØNH-seksjon, kirurgisk klinikk
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Lovisenberggt.17
0440 Oslo

Interesseområder:

 • Respirasjonsrelaterte søvnforstyrrelser hos barn og voksne

Metodar:

 • Polysomnografi
 • Cardiorespiratoriske målinger (Embletta, Reggi)
 • CPAP/BiPAP behandling
 • Kirurgisk behandling
 • OSAS mestringskurs, tverrfaglig (http://www.lds.no/)

Karin Abeler

Overlege, klinisk nevrofysiolog ved UNN og stipendiat ved Institutt for psykologi - UiT

Tel: 77625250
E-post: karin.abeler@uit.no

Interesseområder:

 • Søvn og smerte
 • Nevroutviklingsforstyrrelser
 • Hypersomnier

Institutt for psykologi
Forskningsgruppe for helsepsykologi
Teorifagbygget Hus 5, 5 et.
Hansine Hansens veg 18
9037 Tromsø

Michaela Dreetz Gjerstad

Overlege, Nevrolog, Seksjonsleder nevrologisk poliklinikk
 
Tel: 5151 8447/-8636
Fax: 5151 9916
E-post: gjmi@sus.no

Nevrologisk avdeling
Stavanger Universitetssykehus
Pb 8100
4068 Stavanger

Interesseområder:

 • Idiopatisk hypersomni
 • Narkolepsi
 • Restless legs syndrom (RLS)
 • Parasomnier

Metodar:

 • Polysomnografi (ambulant)
 • fra høst stasjonær med videoovervåkning
 • MSLT

Forskning:

Aktuelt mest epidemiologiske studiar innanfor Parkinson og søvn. Spesielt hypersomni, restless legs syndrome. Planlegg valideringsstudie av søvnskjema innan hypersomni. Samt RBD studie ved Parkinson (start 2010)

Per Monstad

Overlege
 
Telefon:  +47 38073910
Telefax:  +47 38073911
E-post: per.monstad@sshf.no, per.monstad@tele2.no

Nevrologisk Avdeling
Sørlandet Sykehus Kristiansand
Serviceboks 416
4604 Kristiansand S

Interesseområder:

 • Nevrologiske årsaker til søvnforstyrrelser
 • Parasomnier

Metoder:

 • Polysomnografi, ambulant
 • Polysomnografi modifisert for epilepsidiagnostikk
 • MSLT

Marit Aschehoug

E-post: maritaschehoug@gmail.com 

Doktorgradsstipendiater veiledet av SOVno medlemmer

Stipendiater under veiledning:

Kjersti Blytt

Hedvig Fosse

Trygve Jonassen

Kristine Stangnes 

Anders Storesund

Kjersti Gjerde 

Solfrid Raknes 

Eilin Erevik

Tony Leino 

Valera Markova 

Elfrid Krossbakken 

Silvia Eiken Alpers 

Sigurbjørg Stefansdottir 

Lena Tholfsen 

Luiza Chwiszczuk 

Heidi Øksnes Markussen

Daniela Bragatini

Randi Liset

Gunnhild Johansen Hjetland

Tora Aspevik

Erlend Sunde

Turi Reiten Finserås

Silje Haukenes Stavestrand

Kari-Elise Frøystad Veddegjærde

Hogne Buchvold

Andrea Marti Rørvik

Torhild Pedersen

Jonny Engebø

Kristine Sirevåg

Gunhild Johansen Hjetland

Eirin Kohlberg

Bror Morten Halse Ranum

Jonas Borchgrevink Madsen

Tine Almening Eide

Avlagte doktorgrader:

2017
Mona Berthelsen
Susanne Hagatun
Tone Blågestad
Øystein Vedaa
Iris Mulders Steine

2016
Eirunn Thun

2014
Anne Marie Kinn Rød
Jelena Mrdalj

2013
Ane Wilhelmsen-Langeland
Anders Hovland
Ingvild West Saxvig
Elisabeth Flo
Minna Hynninnen
Harald Hrubos-Strøm
Rune Mentzoni

2012
Ingvild Saksvik-Lehouillier
Tone Brit Hortemo Østhus

2011
Geir Scott Brunborg
Siri Waage
Asgeir Mamen
Anette Harris
Helga Myrseth

2010
Nicolas Øyane
Linn-Heidi Lunde
Gunn Marit Aasvang

2009
Signe Dørheim
Cecilie Schou Andreassen
Helge Molde

2008
Eldbjørg Fiske
Arvid Skjerve
Siri Omvik

2006
Janne Grønli
Børge Sivertsen

2005
Arne Fetveit
Jan Øystein Berle


Årsrapporter

Andre rapporter

Utredning Helsetilsynet - rapport om bakgrunn for opprettelsen av SOVno

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.