Om SOVno

SOVno skal sikre nasjonal kompetanseoppbygging og kompetansespredning innenfor søvn. Vi driver formidling, forsking og fagutvikling og underviser i fagfeltet i grunn-, etter- og videreutdanningene. 

SOVno består av:

Bjørn Bjorvatn, senterleder, prof. dr.med.

Hjemmeside
Epost: Bjorn.Bjorvatn@isf.uib.no

Michaela Gjerstad​, seniorforsker, overlege, ph.d.

Overlege, Nevrolog, Seksjonsleder nevrologisk poliklinikk
Tel: 5151 8447/-8636
Fax: 5151 9916
E-mail: gjmi@sus.no

Adresse:
Nevrologisk avdeling
Stavanger Universitetssykehus
Pb 8100
4068 Stavanger

Interesseområder:

 • Idiopatisk hypersomni
 • Narkolepsi
 • Restless legs syndrom (RLS)
 • Parasomnier

Metodar:

 • Polysomnografi (ambulant)
 • MSLT

Forskning:
Aktuelt mest epidemiologiske studiar innanfor Parkinson og søvn. Spesielt hypersomni, restless legs syndrome. Planlegg valideringsstudie av søvnskjema innan hypersomni. Samt RBD studie ved Parkinson (start 2010)

Siri Waage, senterkoordinator, postdoktor, ph.d.

Telefon: +47 55974707
E-post: siri.waage@helse-bergen.no / siri.waage@isf.uib.no

Adresse:
Nasjonal Kompetansetjeneste for Søvnsykdommer, SOVno
Jonas Lies vei 65
5021 Bergen

Er i tillegg postdoktor ved UiB, Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Forskningsinteresser:

 • Skiftarbeid
 • Søvn
 • Stress og helse

T​om Aasnæs​, rådgiver

E-post: twaa@helse-bergen.no

Eldbjørg Fiske, redaktør/rådgiver, ph.d.

Telefon: +47 55974707  
E-mail: Eldbjorg.Fiske@helse-bergen.no

Adresse:
Nasjonal Kompetansetjeneste for Søvnsykdommer, SOVno
Jonas Lies vei 65
5021 Bergen

Interesseområder:

 • Registerstudier innen søvmedisin
 • Basal søvn

Ingvild West Saxvig​, postdoktor, ph.d.

Telefon: +47 55970786   
Telefax: +47 55974610
E-post: ingvild.west.saxvig@helse-bergen.no / ingvild.saxvig@isf.uib.no
 
Adresse:
Nasjonal Kompetansetjeneste for Søvnsykdommer
Haukeland universitetssjukehus
Postboks 1400
5021 Bergen

Interesseområder:

 • Døgnrytme og døgnrytmelidelser
 • Ungdomssøvn
 • Søvn og kognisjon
 • Måling av søvn og døgnrytme

Metoder:

 • Polysomnografi (PSG)
 • Multiple Sleep Latency Test (MSLT) ​
   

Andre me​​dlemmer i arbeidsgruppen:

Fre​d Holsten, prof. dr.med.

Hjemmeside UiB

Håvard Skeidsvoll, seksjonsoverlege

Overlege

Telefon:  +47 55975112
Telefax:  +47 5597
E-mail: havard.skeidsvoll@helse-bergen.no

Adresse:
Nevrologisk avdeling
Haukeland universitetssjukehus
Jonas Lies vei 65
Bergen

Interesseområder:

 • Hypersomni
 • Søvnregulering
 • Søvnforstyrrelser

Metoder: 

 • Polysomnografi
 • Måling av ulike søvnparametre

Reidun Ursin, prof. emerit. dr.med.

Telefon: +47 5558 6405
E-mail: reidun.ursin@biomed.uib.no

Institutt for biomedisin
Jonas Lies vei 91
5009 Bergen

Interesseområder:

 • Søvnregulering
 • Serotoninets rolle for søvn og våkenhet 
 • Søvnepidemiologi
 • Søvn og affektive lidelser

Ståle Pallesen, prof. dr.psychol.

Telefon:  +47 55588842
Telefax:  +47 55589879
E-mail: staale.pallesen@psysp.uib.no​

Adresse:
Institutt for samfunnspsykologi
Christiesgt. 12
5015 Bergen

I tillegg til sin stilling som professor ved Universitetet i Bergen jobber Pallesen ved Bergen Søvnsenter der han behandler pasienter med insomni og døgnrytmeforstyrrelser.

Forskningsinteresser:

 • Søvn
 • Kartlegging og behandling av insomni
 • Kartlegging og behandling av døgnrytmeforstyrrelser
 • Diagnostisering av søvnsykdommer
 • Epidemiologi

Eli Sørensen, overlege, dr.med.

Spesialist i barne- og ungdomspsykiatri                                   

Telefon:55301300
Telefax:55301301
E-post: eli.sorensen@helse-bergen.no

Interesseområder:

 • Søvnvaner og døgnrytme hos barn og unge
 • Foreldre og barns søvnmønster etter fødselen
 • Søvn og døgnrytme ved barne- og ungdomspsykiatriske lidelser
 • Grunnforskning om søvn og affektive lidelser

Metoder:

 • Epidemiologi
 • Aktigrafi
 • EEG/EMG registrering og analyse i grunnforskning
 • Polysomnografi (PSG)
 • Klinisk barne- og ungdomspsykiatrisk utredning og behandling

Sverre Lehmann, seksjonsoverlege, ph.d.

Seksjonsoverlege Lungeavdelingen​ Haukeland universitetssjukehus

Førsteamanuensis, PhD
Seksjon for lungemedisin/ Nasjonalt kompetansesenter for langtids mekanisk ventilasjon
Institutt for indremedisin
Universitetet i Bergen

E-post: sverre.lehmann@helse-bergen.no
Telefon:  +47 55 97 32 49
Fax:  +47 55 97 51 49

Lungeavdelingen
Haukeland universitetssjukehus
5021 Bergen

Forskningsinteresser:

 • Obstruktive lungesykdommer
 • Obstruktiv søvnapnésyndrom- diagnostikk og behandling
 • Hypoventilasjon, inkl. Obesity hypoventilation syndrome/ Pickwick


Publikasjoner:

1) Lehmann S, Vollset S E. Nygaard H A, Gulsvik A (2004). Factors determining performance of bronchodilator reversibility tests in middle-aged and elderly. Respiratory Medicine 98:1071-1079.

2) Lehmann, S, Grebstad J, Fondenes O, Andreassen AH, Bakke P, Gulsvik A (2005). [Treatment of obstructive sleep apnea]. Tidsskr Nor Laegeforen 125(2):199.

3) Lehmann S, Bakke PS, Eide GE, et al. (2006). Bronchodilator reversibility testing in an adult general population; the importance of smoking and anthropometrical variables on the response to a [beta]2-agonist. Pulmonary Pharmacology & Therapeutics 19:272-280

4) Johannessen A, Lehmann S, Omenaas ER, Eide GE, Bakke PS, Gulsvik A (2006). Post-Bronchodilator Spirometry Reference Values in Adults and Implications for Disease Management. Am. J. Respir. Crit. Care Med. 173:1316-25.

5) Omenaas E, Dahl R, Bakke PS, Lehmann S (2006). Nordic physicians' management of asthma and chronic obstructive pulmonary disease. Respiratory Medicine 100: S31-S37
6) Lehmann S, Bakke PS, Eide GE, Gulsvik A (2007). Bronchodilator response to adrenergic 2-agonists: Relationship to symptoms in an adult community. Respiratory Medicine 101:1183-1190.

7) Johannessen, A, Lehmann S, Omenaas E, Eide GE, Bakke P, and Gulsvik A (2007). Defining the Lower Limit of Normal for FEV1/ FVC. Am. J. Respir. Crit. Care Med. 176(1):101-102.

8) Andreassen AH, Lehmann S. (2007).  [Reimbursement changes for COPD- basis for worry? ] Tidsskr Nor Laegeforen 18;127(2):206-7.

9) Lehmann S, Bakke PS, Eide GE, Gulsvik A (2008). Clinical data
 discriminating between adults with positive and negative results on    bronchodilator testing. The International Journal of Tuberculosis and Lung Disease. Feb;12(2):205-13.

10) Gulsvik, A, Humerfelt S, Bakke PS, Omenaas ER, Lehmann S (2008). Norwegian population surveys on respiratory health in adults: objectives, design, methods, quality controls and response rates. The Clinical Respiratory Journal 2 (1):10-25.

11) Enright, P, Lehmann S (2009). Spirometry in old age: feasibility and interpretation. Eur Respir Mon 43:25-34.

12) Hvidsten, SC, Storesund L, Wentzel-Larsen T, Gulsvik A, Lehmann S (2010). Prevalence and Predictors of Undiagnosed COPD in a Norwegian Adult General Population. The Clinical Respiratory Journal 2010; 4: 13–21.

13) Jusufovic M, Thomassen L, Storstein A, Rotevatn S, Lehmann S, Waje-Andreassen U (2011). Woman with recurrence of venous and arterial thrombosis. Tidsskr Nor Laegeforen. Jul 1;131(13-14):1303-6.

14) Anders Johansson, Kjersti Gjerde, Sverre Lehmann, Bjørn Bjorvatn, Kahtan Al-Azawy, Shashi Gulati, Morten E Berge (2014). Oral appliance therapy for sleep apnoea. Tidsskrift for den Norske laegeforening. 134(10):1030-1031.

15) Bjorvatn B, Pallesen S, Grønli J, Sivertsen B, Lehmann S (2014). Prevalence and correlates of insomnia and excessive sleepiness in adults with obstructive sleep apnea symptoms. Percept Mot Skills. Apr;118(2):571-86.

16) Heidi Markussen, Sverre Lehmann, Roy M Nilsen, Gerd K Natvig (2015). The Norwegian version of the Severe Respiratory Insufficiency Questionnaire.   Int J of Nurs Pract. Jun;21(3):229-38.

17) Anke Neukamm, Arne Didrik Høiseth, Gunnar Einvik, Sverre Lehmann, Tor‐Arne Hagve, Vidar Søyseth, Torbjørn Omland (2015). Rosuvastatin treatment in stable chronic obstructive pulmonary disease (RODEO): a randomised controlled trial. Journal of Internal Medicine. Jul;278(1):59-67.

18) Bjorn Bjorvatn, Sverre Lehmann, Shashi Gulati, Harald Aurlien, Ståle Pallesen, Ingvild West Saxvig (2015). Prevalence of excessive sleepiness is higher whereas insomnia is lower with greater severity of obstructive sleep apnea. Sleep and Breathing. Dec; 19(4):1387-93.

19) Sverre Lehmann, Øystein Fløtten (2015). Lærebok i ny utgave - fremdeles førstevalg. Tidsskr Nor Legeforen; 135:1768.

20) Kjersti Gjerde, Sverre Lehmann, Ann-Katrin Gerd Johansson, Morten Eirik Berge, Anders Johansson (2016). Oral appliance treatment in moderate and severe obstructive sleep apnea patients non-adherent to CPAP. Journal of Oral Rehabilitation. Apr;43(4):249-58.

21) TM Jonassen, TM Eagan, B Bjorvatn, S Lehmann (2016). Associations Between Obstructive Lung Disease and Symptoms of Obstructive Sleep Apnoea in a General Population: A Cross-Sectional Study. The Clinical Respiratory Journal. Mar 7. doi: 10.1111/crj.12472. EPub ahead of print.
PMID:26948980

22) AM Gabrielsen, T Omland, M Brokner, JM Fredheim, J Jordan, S Lehmann, MB Lund, J Hjelmesæth, D Hofsø (2016). The effect of surgical and non-surgical weight loss on N terminal pro-B type natriuretic peptide and its relation to obstructive sleep apnea and pulmonary function. BMC Res Notes. Sep 13;9(1):440.

23) T Herland, EM Apalset, GE Eide, GS Tell, S Lehmann (2016). Airflow limitation as a risk factor for low bone mineral density and hip fracture. Eur Clin Resp J. Oct 11;3:32214. doi: 10.3402/ecrj.v3.32214. PMID:27733234


Sh​ashi Gulati, overlege

Overlege, Øre-nese-hals avdelingen

Tel.no. 55972649 
Fax: 55972643
E-post: shashi.gulati@helse-bergen.no

Adresse:
Haukeland universitetssjukehus
5021 Bergen

Interesseområder:

 • Snorking
 • Søvnapne
 • Uvulopalatopharyngoplastikk
 • Radiofrekvens assistert ganekirurgi
 • Nesekirurgi
 • Endoskopisk nese/bihule kirurgi

Metoder:

 • Embletta søvnregistrering
 • Trykkmåling/apnegraf
 • Elmann radiobølge kniv
 • Nese/bihule endoskopi

Maria Vollsæter

Overlege

Barneklinikken

Haukeland universitetssjukehus

E-post: maria.vollseter@helse-bergen.no

Børge Sivertsen, prof. dr.psychol.


Nasjonal referansegruppe

Hanne Berdal (leder)

Overlege, spesialist i øre-nese-halssykdommer
 
Tlf: 23226381/23225000
Fax: 23225646
E-mail: hanne.berdal@lds.no

ØNH-seksjon, kirurgisk klinikk
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Lovisenberggt.17
0440 Oslo

Interesseområder:

 • Respirasjonsrelaterte søvnforstyrrelser hos barn og voksne

Metodar:

 • Polysomnografi
 • Cardiorespiratoriske målinger (Embletta, Reggi)
 • CPAP/BiPAP behandling
 • Kirurgisk behandling
 • OSAS mestringskurs, tverrfaglig (http://www.lds.no/)

Trond B​ratlid

Overlege dr.med
Psykiatrisk forsknings- og utviklingsavdeling
Universitetssykehuset i Nord-Norge/Åsgård
9291 Tromsø

E-post: trond.bratlid@unn.no

Interesseområder:

 • Biologiske rytmer
 • Søvnregulering
 • Arktisk medisin

Metoder:

 • Spørreskjema
 • Helseundersøkelser
 • Endokrinologi
 • Genetikk
 • Fotosensitivitet

Michaela Dreetz Gjerstad

Overlege, Nevrolog, Seksjonsleder nevrologisk poliklinikk
 
Tel: 5151 8447/-8636
Fax: 5151 9916
E-mail: gjmi@sus.no

Nevrologisk avdeling
Stavanger Universitetssykehus
Pb 8100
4068 Stavanger

Interesseområder:

 • Idiopatisk hypersomni
 • Narkolepsi
 • Restless legs syndrom (RLS)
 • Parasomnier

Metodar:

 • Polysomnografi (ambulant)
 • fra høst stasjonær med videoovervåkning
 • MSLT

Forskning:

Aktuelt mest epidemiologiske studiar innanfor Parkinson og søvn. Spesielt hypersomni, restless legs syndrome. Planlegg valideringsstudie av søvnskjema innan hypersomni. Samt RBD studie ved Parkinson (start 2010)

Per Monstad

Overlege
 
Telefon:  +47 38073910
Telefax:  +47 38073911
E-mail: per.monstad@sshf.no, per.monstad@tele2.no

Nevrologisk Avdeling
Sørlandet Sykehus Kristiansand
Serviceboks 416
4604 Kristiansand S

Interesseområder:

 • Nevrologiske årsaker til søvnforstyrrelser
 • Parasomnier

Metoder:

 • Polysomnografi, ambulant
 • Polysomnografi modifisert for epilepsidiagnostikk
 • MSLT

Trond Sand​​

Professor dr. med.
 
Telefon:  +47 72575078
Telefax:  +47 72575774
E-mail: trond.sand@ntnu.no

Trond Sand jobber innen klinisk nevrofysiologi ved St.Olav hospital i Trondheim.

Interesseområder:

 • Søvn og hodepine
 • Søvn og EEG ved epilepsi

Metoder:

 • Polysomnografi
 • MSLT
 • EEG og andre nevrofysiologiske metoder

Knut Halvard Bronder​

E-post: uxbrnu@ous-hf.no

Marit Aschehoug

E-post: maritaschehoug@gmail.com 

Doktorgradsstipendiater veiledet av SOVno medlemmer

Stipendiater under veiledning:

Kjersti Blytt

Tone Blågestad

Hedvig Fosse

Trygve Jonassen

Iris Mulders Steine

Øystein Vedaa

Kristine Stangnes 

Anders Storesund

Kjersti Gjerde 

Solfrid Raknes 

Eilin Erevik

Tony Leino 

Valera Markova 

Susanne Hagatun  

Elfrid Krossbakken 

Silvia Eiken Alpers 

Sigurbjørg Stefansdottir 

Lena Tholfsen 

Luiza Chwiszczuk 

Avlagte doktorgrader:

2016 Eirunn Thun


2014
Anne Marie Kinn Rød
Jelena Mrdalj

2013
Ane Wilhelmsen-Langeland
Anders Hovland
Ingvild West Saxvig
Elisabeth Flo
Minna Hynninnen
Harald Hrubos-Strøm
Rune Mentzoni

2012
Ingvild Saksvik-Lehouillier
Tone Brit Hortemo Østhus

2011
Geir Scott Brunborg
Siri Waage
Asgeir Mamen
Anette Harris
Helga Myrseth

2010
Nicolas Øyane
Linn-Heidi Lunde
Gunn Marit Aasvang

2009
Signe Dørheim
Cecilie Schou Andreassen
Helge Molde

2008
Eldbjørg Fiske
Arvid Skjerve
Siri Omvik

2006
Janne Grønli
Børge Sivertsen

2005
Arne Fetveit
Jan Øystein Berle


Årsrapporter

Andre rapporter

Utredning Helsetilsynet - rapport om bakgrunn for opprettelsen av SOVno