HELSENORGE

Om SOVno

SOVno skal sikre nasjonal kompetanseoppbygging og kompetansespredning innenfor søvn. Vi driver formidling, forsking og fagutvikling og underviser i fagfeltet i grunn-, etter- og videreutdanningene. 

SOVno består av:

Bjørn Bjorvatn, senterleder, prof. dr.med.

Hjemmeside
Epost: Bjorn.Bjorvatn@isf.uib.no

Siri Waage, senterkoordinator, ph.d.

Telefon: +47 55974707
E-post: siri.waage@helse-bergen.no  / siri.waage@isf.uib.no  

Adresse:
Nasjonal Kompetansetjeneste for Søvnsykdommer, SOVno
Jonas Lies vei 65
5021 Bergen

Er i tillegg postdoktor ved UiB, Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Forskningsinteresser:

 • Skiftarbeid
 • Søvn
 • Stress og helse

T​om Aasnæs​, rådgiver

E-post: twaa@helse-bergen.no  

Ingvild West Saxvig​, postdoktor, ph.d.

Telefon: +47 55970786    
Telefax: +47 55974610
E-post: ingvild.west.saxvig@helse-bergen.no  / ingvild.saxvig@isf.uib.no
 
Adresse:
Nasjonal Kompetansetjeneste for Søvnsykdommer
Haukeland universitetssjukehus
Postboks 1400
5021 Bergen

Interesseområder:

 • Døgnrytme og døgnrytmelidelser
 • Ungdomssøvn
 • Søvn og kognisjon
 • Måling av søvn og døgnrytme

Metoder:

 • Polysomnografi (PSG)
 • Multiple Sleep Latency Test (MSLT) ​
   

Andre me​​dlemmer i arbeidsgruppen:

Fre​d Holsten, prof. dr.med. Psykiater

Universitetet i Bergen​

​​Henning Olberg​​, Overlege

Klinisk nevrofysiologi, Nevroklinikken

Telefon:  +47 55975108

E-post: henning.kristian.olberg@helse-bergen.no​​ 

​​Interesseområder:

Hypersomni

Søvnregulering

Søvnforstyrrelser

Metoder: 

Polysomnografi

​​​S​​tåle Pallesen, prof. dr.psychol.

Telefon:  +47 55588842
Telefax:  +47 55589879
E-post: staale.pallesen@psysp.uib.no

Adresse:
Institutt for samfunnspsykologi
Christiesgt. 12
5015 Bergen

I tillegg til sin stilling som professor ved Universitetet i Bergen jobber Pallesen ved Bergen Søvnsenter der han behandler pasienter med insomni og døgnrytmeforstyrrelser.

Forskningsinteresser:

 • Søvn
 • Kartlegging og behandling av insomni
 • Kartlegging og behandling av døgnrytmeforstyrrelser
 • Diagnostisering av søvnsykdommer
 • Epidemiologi

Sverre Lehmann, avdelingsdirektør, ph.d.

 Lungeavdelingen​ Haukeland universitetssjukehus

Førsteamanuensis, PhD
Seksjon for lungemedisin/ Nasjonalt kompetansesenter for langtids mekanisk ventilasjon
Institutt for indremedisin
Universitetet i Bergen

E-post: sverre.lehmann@helse-bergen.no
Telefon:  +47 55 97 32 49
Fax:  +47 55 97 51 49

Lungeavdelingen
Haukeland universitetssjukehus
5021 Bergen

Forskningsinteresser:

 • Obstruktive lungesykdommer
 • Obstruktiv søvnapnésyndrom- diagnostikk og behandling
 • Hypoventilasjon, inkl. Obesity hypoventilation syndrome/ Pickwick

  

Sh​ashi Gulati, overlege

Overlege, Øre-nese-hals avdelingen

Tel.no. 55972649 
Fax: 55972643
E-post: shashi.gulati@helse-bergen.no

Adresse:
Haukeland universitetssjukehus
5021 Bergen

Interesseområder:

 • Snorking
 • Søvnapne
 • Uvulopalatopharyngoplastikk
 • Radiofrekvens assistert ganekirurgi
 • Nesekirurgi
 • Endoskopisk nese/bihule kirurgi

Metoder:

 • Embletta søvnregistrering
 • Trykkmåling/apnegraf
 • Elmann radiobølge kniv
 • Nese/bihule endoskopi

Paul Joachim Bloch Thorsen, overlege

PBU Ressursenheten

Haukeland  universitetssykehus

E-post:mailto:paul.joachim.bloch.thorsen@helse-bergen.no

Maria Vollsæter, overlege

Barneklinikken

Haukeland universitetssjukehus

E-post: maria.vollseter@helse-bergen.no

Børge Sivertsen, seniorforsker

​Folkehelseinstituttet


Nasjonal referansegruppe

Morten Engstrøm, Representant for Helse Midt-Norge HF

overlege ved klinisk nevrofysiologisk laboratorium St. Olavs hospital, førsteamanuensis,  ved NTNU og leder av norsk forening for søvnmedisin.

Tel: 72575090

E-post: morten.engstrøm@​ntnu​

Interesseområder:
· Søvn, migrene og smertefysiologi
· Polysomnografi og MSLT

Adresse:
Avdeling for nevrologi og klinisk nevrofysiologi
St.Olavs hospital
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Hanne Berdal. Representant for Helse Sør-Øst HF

Overlege, spesialist i øre-nese-halssykdommer
 
Tlf: 23226381/23225000
Fax: 23225646
E-post: hanne.berdal@lds.no  

ØNH-seksjon, kirurgisk klinikk
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Lovisenberggt.17
0440 Oslo

Interesseområder:

 • Respirasjonsrelaterte søvnforstyrrelser hos barn og voksne

Metodar:

 • Polysomnografi
 • Cardiorespiratoriske målinger (Embletta, Reggi)
 • CPAP/BiPAP behandling
 • Kirurgisk behandling
 • OSAS mestringskurs, tverrfaglig (http://www.lds.no/)

Karin Abeler, (leder) Representant for Helse Nord HF

Overlege, klinisk nevrofysiolog ved UNN 

Tel: 77625250
E-post: karin.abeler@uit.no  

Interesseområder:

 • Søvn og smerte
 • Nevroutviklingsforstyrrelser
 • Hypersomnier

Institutt for psykologi
Forskningsgruppe for helsepsykologi
Teorifagbygget Hus 5, 5 et.
Hansine Hansens veg 18
9037 Tromsø

Michaela Dreetz Gjerstad Representant. For Helse Vest HF

Overlege, Nevrolog, Seksjonsleder nevrologisk poliklinikk
 
Tel: 5151 8447/-8636
Fax: 5151 9916
E-post: gjmi@sus.no

Nevrologisk avdeling
Stavanger Universitetssykehus
Pb 8100
4068 Stavanger

Interesseområder:

 • Idiopatisk hypersomni
 • Narkolepsi
 • Restless legs syndrom (RLS)
 • Parasomnier

Metodar:

 • Polysomnografi (ambulant)
 • fra høst stasjonær med videoovervåkning
 • MSLT

Forskning:

Aktuelt mest epidemiologiske studiar innanfor Parkinson og søvn. Spesielt hypersomni, restless legs syndrome. Planlegg valideringsstudie av søvnskjema innan hypersomni. Samt RBD studie ved Parkinson (start 2010)

Marit Aschehoug. Representant for Søvnforeningen

E-post:maritaschehoug@gmail.com 

Berit Hjelde Hansen. Representant for NevSom

Barne- og ungdomspsykiater, og ph.d.
Har jobbet i barne- og ungdomspsykiatri siden 1992, de siste 15 år særlig med nevroutviklingsforstyrrelser. I mai 2013 avla Berit doktorgrad, med tittel: Sleep problems in children with anxiety and attention deficit hyperactivity disorders. På NevSom har Berit som oppgaver å bistå med barnepsykiatrisk kompetanse i arbeid med barn og unge med hypersomni, både som deltaker i forskningsarbeid og som konsulent for den kliniske del av virksomheten.

E-post: bihn@ous-hf.no


 

Doktorgradsstipendiater veiledet av SOVno medlemmer

Stipendiater under veiledning:

Ulrik Leidland Opsahl

Hedvig Fosse

Trygve Jonassen

Valera Markova 

Elfrid Krossbakken 

Silvia Eiken Alpers 

Turi Reiten Finserås

Silje Haukenes Stavestrand

Kari-Elise Frøystad Veddegjærde

Torhild Pedersen

Jonny Engebø

Kristine Sirevåg

Eirin Kohlberg

Eilin Erevik

Tine Almening Eide

Razieh Chegini

Linn Nyjordet Evanger

Ragnhild Stokke Lundetræ​

Avlagte doktorgrader:   

​2022


​2021
2020

 

2019

Kjersti Marie Blytt
Morten Nordmo
Heidi Øksnes Markussen

2017
Mona Berthelsen
Susanne Hagatun
Tone Blågestad
Øystein Vedaa
Iris Mulders Steine

2016
Eirunn Thun

2014
Anne Marie Kinn Rød
Jelena Mrdalj

2013
Ane Wilhelmsen-Langeland
Anders Hovland
Ingvild West Saxvig
Elisabeth Flo
Minna Hynninnen
Harald Hrubos-Strøm
Rune Mentzoni

2012
Ingvild Saksvik-Lehouillier
Tone Brit Hortemo Østhus

2011
Geir Scott Brunborg
Siri Waage
Asgeir Mamen
Anette Harris
Helga Myrseth

2010
Nicolas Øyane
Linn-Heidi Lunde
Gunn Marit Aasvang

2009
Signe Dørheim
Cecilie Schou Andreassen
Helge Molde

2008
Eldbjørg Fiske
Arvid Skjerve
Siri Omvik

2006
Janne Grønli
Børge Sivertsen

2005
Arne Fetveit
Jan Øystein Berle​

​​​Andre rapporter

Utredning Helsetilsynet - rapport om bakgrunn for opprettelsen av SOVnoFann du det du leita etter?