HELSENORGE

Kvetiapin er ikke en sovemedisin

Bruk av antipsykotikumet kvetiapin (Seroquel) for behandling av søvnproblemer har fått betydelig omfang, også i Norge. Forskere fra Oslo universitetssykehus og St. Olavs hospital   setter med denne kronikken søkelys på problemene med denne forskrivningen. Nytten er dårlig dokumentert, og selv lave doser kan gi vesentlige bivirkninger.

​Kvetiapin er ikke en sovemedisin

Karen Astrid Boldingh Debernard, Joachim Frost, Pål-Didrik Hoff Roland

Publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening

Kvetiapin er et andregenerasjons antipsykotikum med godkjent indikasjon for behandling av schizofreni og bipolar lidelse samt tilleggsbehandling ved depresjon. Anbefalt dosering ved disse indikasjonene er 300–800 mg per døgn. Søvnighet er en svært vanlig bivirkning (> 10 %) av legemidlet. De senere årene har det vært en økende forskriving av kvetiapin i doser på 25–100 mg for behandling av insomni. Også i Norge er dette blitt en utbredt praksis, inkludert til barn, ungdom og eldre. Dette fremgår blant annet av spørsmål stilt til de regionale legemiddelinformasjonssentrene (RELIS). En ny, norsk studie for perioden 2004–17 har vist at median forskrevet daglig dosering av kvetiapin i Norge ligger under 100 mg, og at omtrent 4 % av brukerne fikk doser og refusjon forenlig med bruk av kvetiapin på godkjent indikasjon.