HELSENORGE

Kort friperiode mellom skift er assosiert med mindre søvn

I denne studien ble det undersøkt hvordan søvn påvirkes av kort friperiode mellom to skift (mindre enn elleve timer), såkalte «quick returns» vanligvis mellom et kveldsskift og et dagskift. Nesten 70 sykepleiere fylte ut søvndagbok i løpet av en to-ukers periode der de jobbet ulike skift. Sammenlignet med alle andre skiftrotasjoner var «quick returns» assosiert med signifikant kortere tid i sengen, kortere søvnlengde og forlenget innsovningstid. Både «quick returns» og to påfølgende nattskift var assosiert med økt søvnighet på jobb. Studien påpeker viktigheten av tilstrekkelig tid til hvile og restitusjon mellom to skift.

Studien er publisert i Journal of occupational and environmental medicine


Øystein Vedaa, Erik Mørland, Marit Larsen, Anette Harris, Eilin Erevik, Børge Sivertsen, Bjørn Bjorvatn, Siri Waage, Ståle Pallesen


Sleep detriments associated with quick returns in rotating shift work: a diary study


OBJECTIVE: We aimed to compared sleep characteristics associated with quick returns (QRs, <11 hours between shift intervals) with those associated with other common shift transitions.

METHODS: Sixty-seven nurses completed a 2-week work and sleep diary (94.0% female, mean age 47.7 years). A multilevel fixed effects model was used to examine the sleep in QRs compared with two consecutive night shifts, two consecutive evening shifts, and two consecutive day shifts, respectively.

RESULTS: None of the other shift transitions studied encumbered as many detriments as QRs, which included short sleep duration (5.6 hours), slightly prolonged sleep onset latency, more abrupt ending of main sleep period, increased sleepiness, and higher level of perceived stress on the following shift.

CONCLUSION: The study emphasizes the need for sufficient time for rest and recuperation between shifts.