HELSENORGE

Kliniske data kan indikere alvorlig obstruktiv søvnapné.

Forskere fra Senter for søvnmedisin ved Haukeland universitetssykehus, Universitetet i Bergen og Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer har i denne studien undersøkt prediktorer for alvorlig obstruktiv søvnapné (OSA) hos 3.646 ventelistepasienter ved Senter for søvnmedisin - Haukeland universitetssykehus. Informasjon om symptomer, (snorking, pustestopp, søvnighet på dagtid) samt BMI og sykehistorie ble samlet inn med spørreskjema, samt opplysning om angina, hjerteinfarkt, hjerneslag, hypertensjon, depresjon eller diabetes. Basert på en prediksjonsskåre fra disse tilgjengelige data, kan pasienter med alvorlig OSA med stor sannsynlighet lettere identifiseres og prioriteres for å kommer raskere til undesøkelse og behandling.


Trygve M Jonassen,​ Bjørn Bjorvatn, Ingvild W Saxvig, Tomas Ml Eagan, Sverre Lehmann 

Studien er publisert i Respiratory Medicine

Introduction: Obstructive sleep apnea (OSA) is highly prevalent with serious health consequences. Demand for diagnostic studies is high, in many countries exceeding capacity.
Purpose: The objective of this cross-sectional study was to identify predictors of severe OSA among patients on waiting lists for sleep studies, to better prioritize time to examinations.
Methods: The sample comprised 3646 patients (30.3% women) referred to a university clinic in Western Norway with suspected OSA. All patients underwent respiratory polygraphy. Severe OSA was defined by an apnea-hypopnea index ≥30. Information on symptoms (snoring, breathing cessations, daytime sleepiness) and medical history was collected with questionnaires, including prior diagnosis of angina, myocardial infarction, stroke, hypertension, depression or diabetes. Blood pressure was measured with thresholds of 90 and 140 mmHg defining diastolic and systolic hypertension.
Results: 15.7% had severe OSA. In multivariate logistic regression analysis, factors positively associated with severe OSA were increasing age, male sex, snoring, breathing cessations, BMI ≥30, diastolic hypertension, self-reported history of hypertension, and self-reported myocardial infarction. A prediction score (range 0-5) devised from 5 of these items (age ≥50, snoring, breathing cessations, BMI ≥30, and self-reported hypertension) had a sensitivity of 96.2% and a negative predictive value of 97.1% for severe OSA, when a score ≥2 was set as cut-off.
Conclusions: Based on a prediction score derived from simple, easily available data, patients unlikely to suffer from severe OSA can be identified, and thus facilitate more urgent consideration of patients more likely to have severe OSA