HELSENORGE

Insomni og risiko for demens i en befolkningsbasert studie med 11 års oppfølging.

Forskere fra NTNU, Sykehuset Innlandet, Sykehuset i Vestfold, Universitetet i Oslo, Folkehelseinstituttet, University College London og Sykehusene i Levanger og Namsos har i denne 11-årige oppfølgingsstudien med 7492 deltagere fra HUNT-3 og 4 undersøkt om insomni og insomnisymptomer var assosiert med risiko for demens, Alzheimers sykdom og kognitiv svikt. Forskerne undersøkte også assosiasjon mellom apolipoprotein E genotype og demens gjennom interaksjon. Forskerne fant ingen interaksjon med Apolipoprotein E genotype og insomni eller demens, og insomnissymptomer økte ikke risikoen for demens. Mer forskning og studier med lengre varighet er nødvendig, og fremtidige studier bør og undersøke om demensrisiko varierer mellom subtyper av insomni.


Selma Selbaek-Tungevåg, Geir Selbaek, Bjørn Heine Strand, Christian Myrstad, Gill Livingston, Stian Lydersen, Sverre Bergh, Linda Ernstsen​

Studien er publisert i Journal of Sleep Research

Despite evidence suggesting that insomnia is associated with the risk of dementia and cognitive dysfunction, studies have shown mixed results. Dementia has a long prodromal phase, and studies with long follow-up are required to avoid reverse causality. In our 11-year follow-up study, we assessed whether probable insomnia disorder (PID) based on diagnostic criteria, and insomnia symptoms were associated with risk of all-cause dementia, Alzheimer's disease (AD) and cognition, measured with the Montreal Cognitive Assessment scale. We also examined if Apolipoprotein E genotype modified any associations with dementia through interaction. We analysed data from 7492 participants in the Norwegian Trøndelag Health Study. PID was not associated with all-cause dementia (odds ratio = 1.03, 95% confidence interval = 0.74-1.43), AD (odds ratio = 1.07, 95% confidence interval = 0.71-1.60) or Montreal Cognitive Assessment score (regression coefficient = 0.37, 95% confidence interval = -0.06 to 0.80). The insomnia symptom "difficulties maintaining sleep" was associated with a lower risk of all-cause dementia (odds ratio = 0.81, 95% confidence interval = 0.67-0.98), AD (odds ratio = 0.73, 95% confidence interval = 0.57-0.93), and better Montreal Cognitive Assessment score, mean 0.40 units (95% confidence interval = 0.15-0.64). No interaction with Apolipoprotein E genotype was found. PID and insomnia symptoms did not increase the risk of dementia in our study. More research with longer follow-up is needed, and future studies should explore if the associations to dementia risk vary across insomnia subtypes.