HELSENORGE

Insomni midt i svangerskapet er assosiert med angst og OCD-symptomer etter fødsel

Til tross for at mange gravide kvinner er rammet av angst, finnes det få studier som har undersøkt perinatal angst og potensielle triggere til dette. Forskere fra Møre og Romsdal HF, Universitetet i Oslo og NTNU har med denne studien undersøkt om det er en sammenheng mellom insomni i midten av svangerskapet og perinatal angst. I tillegg undersøkte forskerne psykososiale og reproduktive karakteristika mellom kvinner med og uten insomni midt i svangerskapet, og endringer i symptomer på tvangslidelse (OCD) fra midt i svangerskapet til 8 uker etter fødsel. Resultatene i studien tyder på at insomni midt i svangerskapet er en markør for samtidig angst samt, prediktor for angst etter fødselen. Helsepersonell bør også være klar over at kvinner etter fødsel har økt risiko for å utvikle OCD-symptomer.

Mid-pregnancy insomnia is associated with concurrent and postpartum maternal anxiety and obsessive-compulsive symptoms: A prospective cohort study.

Rannveig S. Osnes, Malin Eberhard-Gran, Turid Follestad, Håvard Kallestad, Gunnar Morken, John Olav Roaldset

Journal of Affective Disorders

Mid-pregnancy insomnia is associated with concurrent and postpartum maternal anxiety and obsessive-compulsive symptoms: A prospective cohort study.
BACKGROUND: Although many perinatal women are affected by anxiety, few studies have focused on perinatal anxiety and its potential triggers. The primary aim of this study was to examine concurrent and prospective associations between mid-pregnancy insomnia and perinatal anxiety. Furthermore, we compared psychosocial and reproductive characteristics between participants with and without mid-pregnancy insomnia and explored changes in the prevalence of obsessive-compulsive disorder (OCD) symptoms from mid-pregnancy to 8 weeks postpartum.
METHODS: This study was part of the Norwegian Depression and Anxiety in the Perinatal Period (DAPP) prospective, population-based, cohort study. We analyzed hospital birth records and questionnaire responses from pregnancy week 17 and postpartum week 8 (n = 530). The Bergen Insomnia Scale was used to measure insomnia and the Hopkins Symptom Checklist to measure anxiety. OCD symptoms were measured based on questions from the Mini-International Neuropsychiatric Interview.
RESULTS: Mid-pregnancy insomnia was significantly associated with both concurrent and postpartum anxiety in a linear mixed model adjusted for several potential confounders. Participants with mid-pregnancy insomnia had significantly higher levels of perinatal anxiety and postpartum OCD symptoms than participants with normal mid-pregnancy sleep. OCD symptoms affected more women after delivery than before (6.4% vs. 3.8% p = 0.034).
LIMITATIONS: Immigrants were underrepresented in our sample.
CONCLUSION: Our results suggest that mid-pregnancy insomnia is a marker for concurrent anxiety and predictor of postpartum anxiety. Future research should examine whether insomnia treatment starting in mid-pregnancy reduces both perinatal insomnia and anxiety. Health providers should also be aware that postpartum women have an increased risk of developing OCD symptoms.