HELSENORGE

Har god søvnhygiene sammen med trening effekt på kroppssammensetning etter 10 uker?

Forskere fra OsloMet universitet, Universitetet i Bergen og Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer har i denne randomiserte kontrollerte pilotstudien undersøkt om god søvnhygiene sammen med trening hadde effekt på ulike variabler etter 10 ukers trening med vekter, strikk eller annet som gir motstand.
10 friske utrente menn fulgte råd om god søvnhygiene og trente 2 ganger pr. uke i 10 uker, mens kontrollgruppen på 12 friske utrente menn kun trente tilsvarende.
Etter 10 ukers trening hadde begge gruppene økt lean body mass (kroppsvekt minus fett). Gruppen som i tillegg til trening også fulgte søvnhygienerådene reduserte fettmassen betydelig, noe man ikke fant hos den gruppen som bare trente.
Resultatene antyder at kombinasjon av regelmessig trening med vekter, strikk eller annet som gir motstand og god søvnhygiene er positivt for kroppsvekt og fettprosent.

A randomized controlled pilot trial of sleep health education on body composition changes following 10 weeks resistance exercise.

Pål Jåbekk, Rein M. Jensen, Martin Blaauw Sandell, Erin.Haugen, Line M. Katralen, Bjørn Bjorvatn

Studien er publisert i The Journal of sports medicine and physical fitness

BACKGROUND: The purpose of this study was to investigate the effect of advising sleep health optimization on anthropomorphic variables following 10 weeks resistance exercise training.
METHODS: 30 untrained healthy men were recruited for the study and 23 were included in the final analysis. Participants were randomly assigned to exercise and sleep optimization: ExS (n=10) or exercise only: Ex (n=12). Both groups performed a whole body resistance exercise program twice a week for 10 weeks. The ExS group received sleep health (SH) education on how to improve both sleep quantity and quality.
RESULTS: After 10 weeks of training both groups had increased lean body mass by a similar amount. The ExS group experienced an increase of 1.7kg ± 1.1kg while the Ex group experienced an increase of 1.3kg ± 0.8kg (p=0.29 for difference between groups). The men in the ExS group reduced fat mass significantly (-1.8kg ± 0.8kg) while the Ex group did not (0.8kg ± 1.0kg). p=0.02 for difference between groups.
CONCLUSIONS: This randomized controlled trial suggests that combining regular resistance exercise training with optimization of sleep health provide significant added benefits to body composition. This optimization provides a simple and cheap tool, applicable to the general healthy population.