HELSENORGE

Etterlevelse ved bruk av CPAP hos pasienter med obstruktiv søvnapné

Forskere fra Universitetet i Oslo og Lovisenberg diakonale sykehus har i denne studien undersøkt CPAP-bruk over tid, og identifisert potensielle prediktorer for vellykket behandling. I studien ble 163 pasienter inkludert, med oppfølging etter én uke, tre måneder og to år. 43 % av pasientene trengte ekstra konsultasjoner utover de planlagte oppfølgningene. 69 % av pasientene kontaktet ikke klinikken for den planlagte toårskontrollen, men ble i stedet kalt inn til klinikken for oppfølgning. Det var ingen signifikant forskjell i langtidsbruk av mellom pasienter som selv tok kontakt og de som ble innkalt og ellers ikke ville fått oppfølging. Det er ikke nødvendigvis dårlig etterlevelse som er grunnen til at pasienter ikke møter til kontroller, men årsaken kan være at de mestrer behandlingen godt på egenhånd.


Margareta Møkleby, Britt Øverland
 
Studien er publisert i Sleep and Biological Rhythms 

Continuous positive airway pressure (CPAP) is an efficient treatment for obstructive sleep apnea (OSA). Reports of long-term usage vary, as do the factors that predict long-term usage. The aim of this study was to explore long-term CPAP usage and identify potential predictors. This prospective longitudinal cohort study included all patients referred to an outpatient clinic for CPAP treatment during an eight-month period. Clinical data were collected at baseline. Follow-ups were scheduled after one week, three months and two years. Use data were downloaded from the CPAP device at each follow-up. Of 163 included patients, 112 were available for long-term follow-up 2–4 years after starting CPAP, and use data were downloaded for 99 patients. Median duration of CPAP use was 6 h/night (IQR 4.2–7.1). The only significant variable predicting long-term usage was usage at three months. Nearly half (43%) of the patients needed extra consultations beyond the standard treatment plan. Most patients (69%) did not contact the clinic for their recommended two-year follow-up but were instead called into the clinic specifically for the study. There was no significant difference in long-term CPAP usage between patients who initiated contact themselves and those who were called in and would otherwise have been lost for follow-up. Most patients adhere well to CPAP in the long term, although many need extra follow-up. Patients lost for follow-up should not necessarily be considered non-adherent as their reason for not attending could be that they are managing treatment well on their own.