HELSENORGE

Er det sammenheng mellom hormonbehandling og søvnforstyrrelser hos kvinner under og etter menopausen?

Søvnproblemer er vanlig hos kvinner i overgangsalderen. Forskere fra OsloMet, Sørlandet sykehus og Universitetet i Bergen har i denne studien undersøkt sammenheng mellom bruk av systemisk menopausal hormonbehandling (MHB) og søvnproblemer blant over 13000 kvinner i alderen 45 til 75 år hentet fra HUNT3-studien. Data ble koblet til det norske reseptregisteret for å identifisere bruk av foreskrevet MHB og bruk av søvnmedisiner. Resultatene viste ingen sammenheng mellom MHB og søvnproblemer. Andre faktorer som selvopplevd god helse, en sunn livsstil og angst/depresjon har mer innvirkning på søvn enn menopausal hormonbehandling.

Associations Between Menopausal Hormone Therapy and Sleep Disturbance in Women During the Menopausal Transition and Post-Menopause: Data From the Norwegian Prescription Database and the HUNT Study

Randi Andenæs, Milada Cvancarova Småstuen, Nina Misvær, Lis Ribu, Ingvild Vistad, Sølvi Helseth

Studien er publisert i BMC Womens Health.

Background: Impaired sleep is common in menopausal women. The aim was to examine associations between uses of systemic menopausal hormone therapy (MHT) and sleep disturbance in a large population sample.
Methods: Female participants aged 45 to 75 years were selected from the Norwegian Health Study in Nord-Trøndelag (HUNT3, 2006-2008) (N = 13,060). Data were linked to the Norwegian Prescription Database, identifying use of prescribed MHT and use of sleep medication. Data were analyzed using multiple linear regression.
Results: In total, 996 women used systemic MHT (7.6%), with the highest prevalence of 10.3% among women 55 to 64 years of age. Despite high reports of frequent nocturnal awakening (24.7%) and high reports of hot flashes, use of MHT was low in this large population based survey. Although MHT use was associated with more sleep disturbance in unadjusted analyses, the association was not significant after adjusting for relevant covariates. Using sleep medication, reporting poor health, tobacco and alcohol use, doing daily exercise, having higher levels of anxiety, and being less satisfied with life were factors showing the strongest associations with sleep disturbance.
Conclusion: The lack of association between MHT and sleep disturbance suggests that other factors, such as self-perceived good health, a healthy lifestyle and anxiety/depression, are more relevant to sleep than MHT.