HELSENORGE

En oversikt over studier for å forebygge søvnproblemer hos spedbarn

Forskere fra Regionsenter for barn og unges psykiske helse - øst og sør, VID vitenskapelige høgskole-Oslo og Østensjø familiesenter har i denne studiegjennomgangen undersøkt tilgjengelig forskning om forebygging og behandling av søvnproblemer hos spedbarn, på bakgrunn av motstridende anbefalinger om håndtering av spedbarns søvnproblemer. Kunnskap om spedbarns søvn og etablering av positive leggerutiner virket avgjørende for å forebygge og behandle søvnvansker. Det er uklart hvilke elementer som er effektive, men tre faktorer ser ut til å gå igjen: Lære barnet å sovne på egenhånd ved å minimere foreldrenes respons ved innsovning, opplæring av foreldre om søvn og søvnsykluser og implementere positive søvnvaner. Atferdsmessige intervensjoner bør tilpasses den enkelte familie, og bør gjøres med et koordinert samarbeid mellom helsestasjon, psykolog, fastlege og andre tjenester.​Filip Drozd, Turid Skjerve Leksbø, Hege Therese Størksen, Cathrine Elisabeth Weyde Wilhelmsen, Kari Slinning 

Studien er publisert i Acta Paediatrica.

Aim: Parents and professionals receive conflicting recommendations about management of infant sleep p​roblems. The aim of this umbrella review was to provide an overview of summarised research on the prevention and treatment of sleep problems in infants (0-1 year), content of the interventions and the conditions under which they are delivered.
Methods: The umbrella review included five systematic reviews of 24 individual studies, mainly randomised controlled trials. Searches were conducted in PsycINFO, Cochrane, Campbell, Epistemonikos, PDQ-Evidence, IN SUM and the Norwegian Institute of Public Health, for reviews published during 2010-2021.
Results: The systematic reviews showed that behavioural interventions increased sleep in infants and parents. Interventions entailed reducing parental disturbances during sleep onset and enabling the infant to fall asleep and maintain sleep on their own. Knowledge about infant sleep and the establishment of positive bedtime routines seemed crucial for preventing and treating sleep difficulties. The interventions can be delivered in a few sessions, typically one-on-one during the postnatal period.
Conclusion: Behavioural interventions can be recommended and adapted to the individual family. Positive outcomes for the infant and the family depend on a close and coordinated collaboration between child health clinics, community psychologists, general physicians and other services.