HELSENORGE

Effekt av blåblokkerende briller sammenlignet med delvis blåblokkere på melatoninprofilen hos gravide kvinner i tredje trimester

Det er velkjent at melatonin regulerer døgnrytmen og påvirker søvn. Forskere fra Universitetet i Bergen, Høgskulen på Vestlandet, Helse Fonna og Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer har i denne studien undersøkt om blokkering av kunstig blått lys har innvirkning på melatoninprofilen hos gravide kvinner. 30 gravide kvinner i tredje trimester fikk briller som blokkerte blått lys, men 30 andre gravide kvinner fikk briller som delvis blokkerte blått lys. Melatonin ble målt i spytt ved studiestart og etter 2 uker med 30-minutters intervaller fra 3 timer før normal leggetid. Studien viste at blokkering av blått lys om kvelden hadde en positiv effekt på døgnrytmen med tidligere oppstart av melatoninutskillelse samt økning av melatoninnivået hos friske gravide kvinner.


Randi Liset, Janne Grønli, Roger Ekeberg Henriksen, Tone Elise Gjøtterud Henriksen, Roy Miodini Nilsen, Ståle Pallesen 

Studien er publisert i Neurobiology of Sleep and Circadian Rhythms

Objective: In pregnancy melatonin regulates circadian rhythms, induce sleep, and has a neuroprotective positive effect on fetal development. Artificial blue light in the evening delays and suppresses melatonin production. Thus, we investigated the effect of blocking blue light on the melatonin profile.
Methods: A randomized controlled trial (n=30 blue-blocking glasses vs. n=30 control glasses with partial blue-blocking effect) including healthy nulliparous pregnant women in the beginning of the third trimester. Salivary melatonin and subjective sleep were measured before and after two weeks of intervention/control condition. Saliva was sampled at 30-min intervals from 3 h before normal bedtime. Melatonin onset was set at 4.0 pg/ml.
Results: Due to missing data melatonin onset was estimated for 47 participants. At posttreatment, melatonin onset advanced by 28 min in the blue-blocking group compared with the control condition (p=.019). Melatonin levels were significantly higher, favoring the blue-blocking glass condition, at clock time 20:00, 21:00 and 22:00 h, and for sample number 3 and 4. The phase angle (time interval) between melatonin onset and sleep bedtime and sleep onset time increased within the blue blocking group (+45 min and +41 min, respectively), but did not reach statistical significance compared to control condition (+13 min and +26 min, respectively).
Conclusion: Blocking blue light in the evening had a positive effect on the circadian system with an earlier onset and rise of melatonin levels in healthy nulliparous pregnant women. This demonstrated the effectiveness and feasibility of a simple non-pharmacological chronobiological intervention during pregnancy.