Delvis søvndeprivasjon er assosiert med økt impulsivitet og redusert positiv påvirkning hos unge voksne.

Forskere fra NTNU og St. Olavs hospital har i denne studien undersøkt effekten av delvis søvndeprivasjon på affektiv og kognitiv funksjon. 52 friske personer i alderen 18 til 35 år ble inkludert i studien. Deltakerne sov hjemme, og søvnmønster ble målt med aktigraf og søvndagbok. Deltagerne fulgte sitt vanlig søvnmønster i syv netter som deretter ble sammenlignet med tre netter der de sov to timer mindre enn gjennomsnittlig søvnvarighet. Det ble gjort tester på morgenen på dagene 1, 4, 8 (vanlig søvn), 9 og 11 (søvnmangel). Forskerne konkluderer med at det å sove 1,5-2 timer mindre enn vanlig fører til raskere responstid, men øker feilprosenten på oppmerksomhetstester.

Mild to moderate partial sleep deprivation is associated with increased impulsivity and decreased positive affect in young adults.

Ingvild Saksvik-Lehouillier, Simen Berg Saksvik, Johanna Dahlberg, Tiril K Tanum, Heidi Ringen, Håvard Rudi Karlsen, Trine Smedbøl, Torhild Anita Sørengaard, Mailen Stople, Håvard Kallestad, Alexander Olsen

Studien er publisert i SLEEP

The effects of mild-moderate partial sleep deprivation on affective and cognitive functioning were evaluated in a naturalistic home environment mimicking short sleep typically caused by demands from work or society. A total of 52 healthy individuals aged 18-35 was included in an 11-day study protocol. Participants slept at home, and sleep patterns were observed using actigraphs and sleep diaries. After maintaining habitual sleep for seven days, the participants were asked to sleep two hours less than their average sleep duration for the last three nights of the study protocol. A Not-X continuous performance test was administered at 9 am (+/-90mins) on days 1, 4, 8 (habitual sleep), 9 and 11 (sleep deprivation). Performance-based measures included response accuracy and speed. Participant-reported measures included how well the participants felt they performed and how exhausted they were from taking the test, as well as positive and negative affect. There was a significant change in reaction time, number of commission errors, subjective performance, subjective exertion and positive affect across the visits. Specifically, there was a linear decrease in reaction time, performance and positive affect throughout the study, and a significant quadratic trend for commissions and exertion (first decreasing, then increasing after sleep deprivation). The univariate tests for omissions and negative affect were not significant. We conclude that sleeping 1.5-2 hours less than usual leads to faster response speed, but more commission errors and decreased positive affect. This indicates that individuals become more impulsive and experience less positive affect after a period of short sleep.