HELSENORGE

Bruk av hypnotika i barnevernsinstitusjoner.

Forskere fra Oslo universitetssykehus, Folkehelseinstituttet, Sykehuset Innlandet HF og Høgskolen i Innlandet har i denne studien undersøkt bruk av hypnotika og samtidig bruk av psykotrope medikamenter (antidepressiva, angstdempende midler, antipsykotika og psykostimulerende midler) hos barn og unge i barnevernsinstitusjoner (BI).  Resultatene er sammenlignet med en kontrollgruppe med barn og unge fra en generell barnepopulasjon. 2171 barn og unge i alderen 0-20 år plassert i BI minst en gang i løpet av 2016 ble inkludert i studien. Data ble hentet fra Norsk Reseptregister for å sammenligne bruken av hypnotika, og hvordan det samsvarte med kjønn, alder, årsaker til institusjonsplassering og samtidig bruk av andre psykotrope medikamenter. Barn og unge i BI brukte mer hypnotika samtidig med psykotrope medikamenter enn kontrollgruppen, noe som sannsynligvis gjenspeiler den økte psykososiale belastningen og psykiske lidelser som er rapportert hos barn og unge i BI. Forfatterne konkluderer med at prevalensstudier, samt vurdering og behandling av søvnproblemer i BI-populasjoner er etterspurt.

The Use of Sleep Medication in Youth Residential Care.

Beate Ørbeck, Kristin Romvig Øvergaard, Vidar Hjellvik, Jørgen G. Bramness, Berit Hjelde Hansen, Lars Lien

Artikkelen er publisert i Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology

Objectives: To investigate the use of sleep medication and concomitant psychotropic medication in children and adolescents placed under residential care (RC).
Methods: Participants were youth 0-20 years of age placed in RC institutions at least once during 2016. Data on filled prescriptions were taken from the Norwegian Prescription Database to compare the use of sleep medication in RC with the general child population (GenPop) and how it covaried with gender, age, reasons for RC placement, and concomitant use of other psychotropic medications (antidepressants, anxiolytics, antipsychotics, and psychostimulants).
Results: A total of 2171 youths were identified in RC at mean age 14 years (82% ≥ 13 years). Seventeen percent (371/2171) used sleep medications (melatonin 11%, alimemazine 7%, and benzodiazepines/z-hypnotics 2%) significantly more than the 2.3% who used in GenPop. The girl/boy ratio for medication use in RC was 1.8 (95% confidence interval [CI] = 1.5-2.2), not significantly different from the corresponding ratio in GenPop (1.4; 95% CI = 1.3-1.5). The use of sleep medication increased with age. When comparing reasons for placement in RC, medication use was particularly low among unaccompanied minor asylum seekers (2%). About half of the youths used concomitant psychotropic medication, with clear gender differences; girls used about twice as much antidepressants, anxiolytics, and antipsychotics, whereas boys used 1.3 times more psychostimulants.
Conclusion: Youths in RC used more sleep medication and concomitant psychotropic medication than the GenPop, most likely reflecting the increased psychosocial strain and mental disorders reported in this population. Further studies of prevalence, assessment, and treatment of sleep problems in RC populations are warranted.