HELSENORGE

Assosiasjon mellom søvn og arbeidsrelatert kognitiv og emosjonell funksjon hos politiansatte

Forskere fra NTNU og St. Olavs Hospital har i denne studien undersøkt assosiasjon mellom søvn og arbeidsrelatert kognitiv og emosjonell funksjon hos politiansatte. Studien inkluderte 410 politiansatte (52 % menn) ved baseline, hvorav halvparten også deltok i studien ved 6 måneders oppfølging. Det ble brukt spørreskjema med spørsmål om turnusplan, søvnlengde, insomni, samt nedsatt kognitiv og emosjonell funksjon på jobb. Funn i studien indikerer at forebygging og behandling av søvnproblemer hos politiansatte kan redusere risikoen for helseplager og nedsatt kognitiv og emosjonell funksjon jobbsammenheng.

Associations between Sleep and Work-Related Cognitive and Emotional Functioning in Police Employees

​Torhild Anita Sørengaard​, Alexander Olsen, Eva Langvik, Ingvild Saksvik-Lehouillier 

Studien er publisert i Safety and Health at Work

Aim: We aimed to examine the cross-sectional and longitudinal associations between sleep and work-related impaired cognitive and emotional functioning in police employees.
Methods: This study included 410 participants (52% men) employed in a police district in Norway at baseline, of which 50% also participated in the study at 6 months later follow-up. The questionnaires included items measuring work schedule, sleep length, insomnia, as well as impaired cognitive and emotional functioning at work.
Results: The results showed that insomnia was related to impaired work-related emotional functioning measured at baseline, and to impaired cognitive functioning measured at both baseline and follow-up. Sleep length and rotating shift work were not associated with future decline in cognitive or emotional functioning.
Conclusion: Our study indicates that the relationship between insomnia and emotional functioning at work may be transient, whereas insomnia can be related to both immediate and future impaired cognitive functioning. Replication of the findings in larger samples is advised. The findings call for an emphasis on the prevention and treatment of sleep problems among police employees as a mean of maintaining and improving cognitive and emotional functioning at work, and thereby reducing the risk for impaired performance and negative health and safety outcomes.