HELSENORGE

Alders- og kjønnsforskjeller i soveromsvaner

Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer gjennomførte i 2016 en telefonundersøkelse blant 1001 tilfeldig utvalgte voksne personer i Norge for å undersøke ulike soveromsvaner. De intervjuede ble blant annet spurt om bruk av elektroniske medier etter leggetid, soveromstemperatur, lys/mørke på soverommet og sovestilling.

Hele 61,8% i aldersgruppen under 30 år brukte elektroniske medier i sengen daglig etter at de hadde lagt seg for kvelden.

Blant de spurte i alderen under 30 år, og de mellom 30-59 år var det i underkant av 70% som brukte blending/lystette gardiner/rullegardiner, mens bare 50% av de over 60 år brukte dette.

Et stort flertall svarte at de velger å ligge på siden når de skal prøve å sove. Det var liten forskjell mellom kjønn, alder og hvilken side som ble foretrukket.

Studien er publisert i Sleep Medicine


Age and sex differences in bedroom habits and bedroom preferences


Bjørn Bjorvatn, Jelena Mrdalj, Ingvild W. Saxvig, Tom Aasnæs, Ståle Pallesen, Siri Waage

OBJECTIVE: The objective of this study was to estimate the prevalence of different bedroom habits/preferences, and to assess whether these habits/preferences differ with age and sex.

METHODS: A population-based Norwegian cross-sectional telephone survey with 1001 of 1599 randomly selected adults (63% response rate) was performed. The questions about habits and preferences had different response alternatives (yes/no; up to eight response alternatives). Mean age was 47.5 years, and split into four groups (18-29, 30-44, 45-59, 60+ years). Age and sex differences were explored with chi-square statistics.

RESULTS: Electronic media use in bed after bedtime was more common in younger compared to older age groups, with no sex difference. Daily use was reported by 61.8% of participants aged 18-29 years, compared to 3.7% among participants of 60+ years. Reading in bed after bedtime was more common with increasing age, and more common among females compared to males. Females and older participants more often rated their bed as very good. The older the participants, the colder the reported bedroom temperature. During winter, 48.5% of participants aged 60+ years reported a bedroom temperature of ≤12 °C. Many participants (39.2%) reported having their bedroom window always open at night, with no sex difference, but an increase with increasing age. Blackout curtains were used by 63.3%, with a drop in use with increasing age. Most participants preferred lying on the side when trying to sleep. Fewer older compared to younger participants preferred lying on the stomach.